PAMETNA
GEOPROSTORNA
REŠENJA
Pružamo integrisana geoprostorna rešenja koja
podržavaju svakodnevno poslovanje kao
i ključne poslovne procese

GE Smallworld Rešenja

Kompletan spektar usluga vezanih za GE Smallworld prostorne tehnologije i aplikacije, uključujući prilagođavanja i upravljanje podacima.

Saznaj više

Field Service Management

GeoTask je multifunkcionalno rešenje za automatsko zakazivanje i kontrolu radnih naloga vaših timova na terenu.

Saznaj više

Upoznajte se sa našom ponudom

Istražite portfolio naših rešenja i usluga – specijalizovani smo za pružanje geoprostornih rešenja.

Saznaj više

Google Maps Rešenja

Renomirana svetska tehnologija za mapiranje pogodna za vaše poslovanje; vaše aplikacije; konsalting; usluge i lokalnu podršku

Saznaj više

Ključni partneri

globema_partners