Kako je Exatel poboljšao upravljanje infrastrukturom svojih telekomunikacionih usluga od početka do kraja

Saznajte kako je Globema podržala Exatel u primeni rešenja Smallworld Network Inventory Solution za suočavanje sa izazovima telekom operatera.

O projektu

Exatel se obratio Globemi u potrazi za sistemom geoprostorne mrežne infrastrukture blisko integrisanim sa drugim operativnim sistemima. Osim toga, isplativost je bila važan kriterijum. Exatel je izabrao sistem za mrežni inventar GE Smallworld Network Inventory. Da li je primena istog pomogla kompaniji da prevaziđe izazove?

Sadržaj:

exatel
Industrija: Telekomunikacije
Država: Poljska
Usluga: Smallworld GIS
Kategorija: Upravljanje mrežnim sredstvima

Exatel S.A. je vodeći telekomunikacioni operater za poslovnu i javnu upravu u Poljskoj sa više od 1500 korisnika, uglavnom velikih kompanija i institucija. Operater ima iskustva u pružanju servisnih linija, uključujući prenos podataka, zakup linije, glasovne i Internet usluge, kao i hosting i kolokaciju.

Izazovi

Koje su bile borbe Exatel-a pre nego što smo započeli naše partnerstvo?

Upravljanje prostranom mrežom

21000

optičke mreže

5000

PDH veza

400

CWDM/DWDM
čvorova

1000

SDH čvorova

Povećanje potražnje za namenskim visoko širokopojasnim vezama

Netačne informacije o kapacitetu mreže

koje rezultiraju neefikasnom i nedovoljnom podrškom u dizajnu usluga i procesima tehničkog pregleda, a takođe uzrokuju neefikasno korišćenje resursa

Propuštene ili dugotrajne terenske aktivnosti

zbog pogrešno izrađene dokumentacije

Rešenje

Kako smo pomogli Exatel-u da prevaziđu svoje izazove sa sistemom Smallworld

Rešenje GE Smallworld Network Inventory Solution koje je postavljeno u Exatel-u odgovorilo je na potrebe kompanije i omogućilo im da efikasno planiraju, projektuju, grade, upravljaju i održavaju njenu mrežnu infrastrukturu. Vizualizacija “end-to-end” usluge mapira uslugu na podržavajuće logičke resurse, a zatim na fizičku mrežu. Podrška za optičku mrežu pomaže u održavanju i upravljanju rutama vlakana i pruža standardizovane šeme optičke putanje. Podrška za IP/ MPLS uključuje proveru kapaciteta za IP usluge, praćenje korištenih Ethernet veza, portova i QoS klasa i planiranje poslova održavanja.

Sistem je dizajniran da omogući Exatel-u da automatizuje kvalifikaciju i kreiranje novih usluga:

1

Na osnovu potrebnih adresa i parametara usluge, sistem vrši kvalifikaciju usluge kako bi utvrdio da li se usluga može pružiti na osnovu postojećih i planiranih mrežnih resursa.
2

Tim za prodaju dobija opcije implementacije usluge kako bi napravio detaljnu ponudu za kupca.
3

Nakon potpisivanja ugovora, sistem kreira detaljan dizajn implementacije usluge i prosleđuje radne naloge timovima na terenu putem sistema za upravljanje narudžbinama.
4

Inventar se ažurira na osnovu izveštaja sa terena za sisteme kojima se ne upravlja i ažuriranja iz sistema za upravljanje mrežom.
5

Dokumentacija o uslužnoj infrastrukturi se redovno ažurira, kao i sistem za plaćanje (za naplatu pružene usluge); aktiviraju se i dokumentuju planovi održavanja usluga.

Komponente rešenja

GE inventar fizičke mreže (GE Physical Network Inventory)

Osnovna platforma rešenja za telekomunikacione operatere. Pruža model podataka i sve alate za skladištenje i upravljanje mrežom. Zasnovano na visoko skalabilnoj i efikasnoj prostornoj bazi podataka Smallworld Core koja radi u kratkim i dugim transakcijama. Implementirano u više od 150 telekom operatera širom sveta.

saznajte više →

GE inventar logičke mreže (GE Logical Network Inventory)

Čvrsto integrisan sa PNI, dodaje mogućnost skladištenja logičkih informacija povrh fizičkih resursa. Omogućava jedinstven prikaz više-tehnoloških logičkih podataka u svim oblastima delovanja.

saznajte više →

Standardni dodaci koje je razvila kompanija Globema

Menadžer fizičkih ruta (Physical Route Manager)

uvodi model podataka i alate za upravljanje fizičkim putanjama u optičkim mrežama, donosi poboljšano modeliranje optičkih uređaja u PNI

saznajte više →

Atlas optičke mreže (Optical Network Atlas)

uvodi šeme na nivou vlakana za spojeve i lokacije (takođe dostupno u Network Inventory Gateway)

saznajte više →

Podrška za održavanje mrežnog inventara (Network Inventory Maintenance Support)

Web klijent koji omogućava prikaz podataka sa terena direktno u PNI

saznajte više →

Inventar usluga (Service Inventory)

skup LNI alata koji omogućavaju upravljanje i prepoznavanje ciljeva i potreba korisnika

saznajte više →

LNI konektor (LNI Connector)

alat za automatsko otkrivanje i usklađivanje za inventar logičke mreže

saznajte više →

Prednosti

Smallworld rešenja za telekomunikacionu industriju pomažu korisnicima da smanje mrežni kapital i operativne troškove:

Poboljšanje korišćenja mreže kroz bolje razumevanje raspoložive mrežne imovine

Povećanje produktivnosti radne snage podržano alatima i procesima mrežnog planiranja

Skraćivanje vremena planiranja i inženjeringa na osnovu tačne evidencije inventara fizičke mreže

Ubrzavanje odgovora na prekide mreže sa znanjem o tačnoj lokaciji grešaka na mreži

Smanjenje rizika od neuspešnog snabdevanja na osnovu tačnog poznavanja fizičke povezanosti mreže

Exatel je, zajedno sa Globemom, razvio “end-to-end” sistem inventara mreže koji je na centralnom mestu u njihovim poslovnim procesima. Rešenje Smallworld se koristi svakodnevno, a pozicioniranje sistema je stimulisalo ljude da shvate kako i zašto bi trebalo da ga koriste. Integrisano rešenje omogućava brze, tačne odgovore na zahteve korisničke službe i pravovremenu implementaciju usluge. Dobro definisan poslovni proces omogućava Smallworld Network Inventory rešenju da obezbedi tačan, ažuriran model fizičke i logičke mreže.

Kontaktirajte nas kako biste postigli slične rezultate u svojoj kompaniji!