GlobIQ

Prvi korak do Network Digital Twin-a kroz izgradnju digitalnih modela imovine za telekomunikaciona i komunalna preduzeća

Network Digital Twin omogućava povezan prikaz celokupne mrežne imovine. Prvi korak ka stvaranju Network Digital Twin-a za telekomunikaciona i komunalna preduzeća (energetika, grejanje, voda, gas i nafta) je izgradnja snažnog skladišta mrežne imovine. U ovom procesu izazov je prikupiti i objediniti informacije o svim elementima u mreži. Ovo može biti skupo i dugotrajno.

 

GlobIQ je usluga zasnovana na moćnim alatima koji koriste veštačku inteligenciju i algoritme mašinskog učenja za:

digitalizaciju podataka iz

papirnih dokumenata

migraciju i objedinjavanje podataka

iz digitalnih izvora

inventar podataka

na terenu

Da bi se maksimizirala vrednost Network Digital Twin-a, prikupljanje podataka mora biti dopunjeno postupcima upravljanja podacima. GlobIQ će Vam omogućiti pristup prikupljenim podacima i alatima za održavanje operativnog mrežnog modela tokom digitalizacije. Na ovaj način digitalna transformacija ključnih procesa u Vašoj kompaniji biće brža i jeftinija.

Izazovi

Izgradnja modela geoprostorne mreže često je skupa i dugotrajna.

Zašto?

Postoji mnogo različitih geografski razmeštenih elemenata koji čine mrežu

Proces izdvajanja podataka iz papirnih dokumenata (koji su često zastareli) može biti dugotrajan i potencijalno može dovesti do grešaka

Izvršavanje inventara podataka na terenu može biti skupo, dugotrajno i sklono greškama

Postupci ažuriranja prikupljenih informacija često su nepouzdani ili uopšte nedostaju

Šta nudi GlobIQ?

GlobIQ – prikupljanje podataka

Digitalizacija mrežnih podataka iz tehničke dokumentacije

 

→ Izgradnja prostorne baze podataka tehničke dokumentacije zasnovane na AI / ML mehanizmima. Aplikacija LocDoc celoj Vašoj kompaniji omogućava pristup svim dokumentima.
→ Digitalizacija mrežnih elemenata pomoću AI / ML alata. Automatsko prepoznavanje objekata i atributa.

Migracija podataka iz digitalnih izvora (CAD projects, CSV datoteke, baze podataka itd.)

 

FME koristimo za migraciju i objedinjavanje digitalnih podataka iz razmeštenih izvora. FME je platforma za integraciju podataka koja podržava više od 450 formata podataka.

Prikupljanje i verifikacija podataka na terenu

 

Proces se zasniva na mobilnim aplikacijama koje su prilagođene korisnikovim modelima podataka, a koriste prepoznavanje slika i kontrolu glasa za olakšavanje terenskih operacija.

GlobIQ – alati za upravljanje podacima

Prilagođavanje modela podataka specifičnom projektu digitalizacije

 

Projekat digitalizacije zasnovan je na geoprostornom, topološkom modelu podataka za telekomunikacije, energiju, grejanje, kao i za industriju gasa i nafte.

Učestalost objavljivanja digitalnih podataka

 

Projekat digitalizacije se završava u fazama. Nakon svake faze, podaci se dele sa celom kompanijom. 

→ Skenirana dokumentacija – LocDoc
→ Model digitalne mreže – veb aplikacija GeoGrid

Upravljanje podacima

 

Završavamo faze projekta uz istovremeno implementiranje procedura i alata za izveštavanje o mrežnim promenama i ažuriranje digitalnog modela. Izveštavanje o promenama na mreži podržavaju GeoTask (sistem za upravljanje radom na terenu) i specijalizovane NIMS aplikacije za izveštavanje o detaljnim podacima.

Podrška za implementaciju kompletnog AM / GIS sistema

 

→ Proces digitalizacije mreže može se započeti čak i pre nego što primenite potpuno funkcionalan sistem za mrežni inventar
→ Omogućavamo migraciju podataka prikupljenih pomoću GlobIQ-a na sistem mrežnog inventara korisnika, bez obzira na platformu na kojoj se zasniva (Smallworld GIS, ESRI, Integraph i drugi).

Zašto biste prikupljali podatke pomoću GlobIQ-a?

Niži troškovi digitalizacije mrežnih podataka

Postepeno deljenje mrežnih podataka – brža i dublja digitalna transformacija operaterskih procesa

Niži troškovi ažuriranja informacija u digitalnom skladištu

Efikasna primena mrežnog sistema inventara zasnovanog na prikupljenim digitalnim podacima

Zašto biste izabrali Globemu za partnera?

Imamo više od 20 godina iskustva u primeni mrežnih sistema za inventar za telekomunikacione i komunalne usluge, kao i za prikupljanje podataka.

Ovo su naša rešenja za mrežne industrije:

network digital twin

Naše iskustvo u brojevima:

Tokom projekata digitalizacije prikupili smo veliki broj podataka kao što su:

  • 1.000.000+ tačaka mrežnog ukrštanja
  • 100.000+ kilometara kablova
  • 20.000+ uređaja (razvodne table, nosači itd.)
  • 3.200+ kilometara cevovoda
  • 31.000+ kilometara energetskih mreža niskog, srednjeg i visokog napona
  • 12.000+ energetskih stanica sa unutrašnjim šemama
  • 8.000.000+ uređaja (stubovi, konektori, merni uređaji itd.)

Preporučuju nas:

Kakav je plan?

1. Kontaktirajte nas kako bismo Vam pomogli da unapredite Vaše poslovanje!

2. Učimo o Vašim potrebama i sprovodimo pilot projekat

3. Potpišite ugovor i finalizujte glavni projekat sa nama, kako biste ubrzali digitalnu transformaciju Vašeg poslovanja!