Industrija gasa i nafte

Troškovi emisije CO2 rastu, tako da su gas i tečna goriva i dalje uobičajena zamena za ugalj. Kompanije koje prenose i distribuiraju gas i naftu moraju da prate stalnu potražnju i strože ekološke zahteve. Takođe se bore sa kasnijim ekonomskim krizama i pritiskom da smanje ili optimizuju operativne troškove. Ovi problemi mogu se rešiti digitalnom transformacijom poslovnog procesa.

Vaši izazovi

gas oil solutions

Vaši izazovi uključuju optimizaciju operativnih troškova i održavanje stabilnosti isporuke. Takođe su Vam potrebna geoprostorna rešenja dizajnirana za prenos i distribuciju gasa i nafte koja Vam omogućavaju upravljanje infrastrukturom, brzu reakciju na različite događaje i obavljanje složenih tehničkih analiza.

Teško je izvoditi poslovne procese bez alata za upravljanje radom na terenu i upravljanje prekidima koji su integrisani sa ERP, SCADA i drugim sistemima.

Naš odgovor

Prostorni inventar

Smallworld GTO (Global Transmission Office) – upravlja prostornim inventarom mreže cevovoda

Saznajte više

Geoprostorno upravljanje mrežom

Smallworld GDO (Ured za distribuciju gasa) – upravljanje inventarom mreže gasnih kompanija

Saznajte više

Korisnička služba

GeoTask – poboljšajte efikasnost Vašeg rada na terenu

Saznajte više

Profesionalne mape

Google Maps – koriste najbolja rešenja za mape i cloud usluge na svetu

Saznajte više

Inventar telekomunikacione i energetske mreže

Planirajte svoju mrežu i održavajte njenu arhitekturu u okviru jedne GIS platforme

Saznajte više

Network Digital Twin

GlobIQ – prikuplja i održava podatke o mrežnom inventaru

Saznajte više

Automatizacija poslovnih procesa

AI / ML – analizira i obrađuje velike baze podataka, automatizuje jednolične poslovne procese

Saznajte više

Integracija podataka

FME – integrišite i transformišite svoje podatke, prilagođavajući ih Vašim potrebama

Saznajte više

Preporučuju nas: