Industrija transporta i logistike

Industrija transporta i logistike nastavlja da raste. Veće međunarodno tržište isporuke znači povećanu potražnju za poštanskim i kurirskim uslugama. Kako se transportno preduzeće razvija, suočava se sa različitim izazovima: upravljanje radom vozača, automatizacija procesa, prostorne analize, planiranje rute i organizovanje efikasne isporuke.

Vaši izazovi

transport solutions

Zahvaljujući alatima Field Service / Mobile Workforce Management možete automatizovati rasporede planiranja i optimalne rute, kao i primeniti kontrolu radnog vremena vozača. Automatizovano planiranje zadataka i ruta pomaže Vam da efikasno upravljate narudžbinama, brzo reagujete na potrebe korisnika i smanjujete troškove plina i emisiju CO2.

Pored toga, aplikacije za mape i upravljanje podacima poboljšavaju protok informacija i proces poslovnog odlučivanja.

Naš odgovor

Optimizovane rute

GeoTraxx – planirajte i optimizujte rute prilagođene Vašem poslovnom modelu i potrebama korisnika

Saznajte više

Korisnička služba

GeoTask – poboljšajte efikasnost Vašeg rada na terenu

Saznajte više

Profesionalne mape

Google Maps – koriste najbolja rešenja za mape i cloud usluge na svetu

Saznajte više

Integracija podataka

FME – integrišite i transformišite svoje podatke, prilagođavajući ih Vašim potrebama

Saznajte više