Inventar energetske mreže

 

Efikasni operativni procesi za operatere distributivnih sistema

Pouzdanost i visok kvalitet snabdevanja energijom presudni su za savremenu ekonomiju i svakodnevni život. Operateri distributivne mreže procenjuju se na osnovu različitih kriterijuma. Najvažniji su SAIDI i SAIFI, zavisno od statusa mreže, njene vidljivosti i vremena potrebnog za reagovanje na predstojeće događaje. Odložene investicije ili rezovi u snabdevanju energijom mogu naneti značajne gubitke kompaniji i celoj ekonomiji. Ukoliko…

  • Vašoj kompaniji nedostaju informacije za donošenje odluka o proširenju ili nadogradnji mreže

  • Tražite poboljšanja u mrežnim operacijama

  • Tražite efikasniji način za planiranje investicija

  • Imate problema sa ažuriranjem i pristupom podacima o mrežnim resursima

  • Niste sigurni u svoju lokaciju distribuiranih izvora energije, uključujući obnovljive izvore

  • Morate brzo pristupiti informacijama o mrežnoj opremi i povezivanju

  • Potreban Vam je lak pristup tehničkoj dokumentaciji

    …vreme je da otkrijemo naša rešenja.

Rešenja za upravljanje mrežnom infrastrukturom od početka do kraja

Upoznajte EL.GIS, sistem za mrežni inventar za energetsku industriju. Zasnovan je na sistemu GE Smallworld, integrisanoj, vrhunskoj GIS platformi, dizajniranoj za mrežne industrije.

Rešenje uključuje model energetske mreže koji pokriva sve nivoe napona (niski, srednji i visoki). Nudi mogućnost unosa topološki povezanih internih šema objekata za praćenje pune snage. Sistem čuva detaljne opisne podatke o elementima mreže i dokumente o njenoj strukturi i radu. Radi kao kompletna tehnička baza podataka o mrežnim resursima.

EL.GIS je izvor podataka za planiranje mrežnih operacija. Podržava održavanje mreže i njenih elemenata pomažući u planiranju inspekcija, popravki i rekonstrukcija. U potpunosti podržava ključne procese operatera distributivne mreže i operatera prenosnog sistema

Upoznajte naša rešenja

EL.GIS – glavna komponenta

EL.GIS

Glavna komponenta ovog rešenja je EL.GIS Main Modul koji uključuje potpun model podataka u skladu sa Evropskim standardima. Omogućava kompanijama za prenos i distribuciju da kreiraju popis imovine i topološki model energetske mreže. Zasnovan je na integrisanoj i efikasnoj prostornoj bazi podataka Smallworld Core koja radi u kratkim i dugim transakcijama. GIS rešenja zasnovana na sistemu Smallworld trenutno se primenjuju u preko 350 energetskih kompanija širom sveta.

Saznajte više →

Funkcionalni EL.GIS moduli koje je razvila Globema

EL.GIS Operations

DH.GIS Operations

podržava rutinske aktivnosti održavanja mreže kao što su:

→ Periodični i intervencijski pregledi mrežne imovine, posebno vodova i trafostanica

→ Merenja elektroenergetske mreže

EL.GIS Transformer Management

Modul za upravljanje kompletnim transformatorima i srodnim uređajima izgrađen na modulu za zamenu uređaja i životni ciklus.

EL.GIS Technical Connection Conditions

EL.GIS tehnički uslovi za povezivanje podržava proces pripreme i izdavanja uslova za tehničko povezivanje mreže.

EL.GIS Dispatcher

Modul Dispečer podržava rad dispečera, uključujući pronalaženje određenog polja u trafostanici ili korisnika koje napaja određena trafostanica.

EL.GIS SCADA

SCADA modul omogućava dvosmernu komunikaciju između EL.GIS sistema i SCADA sistema, kao i učitavanje podataka o trafostanicama i vezama iz SCADA sistema. Ovaj modul je produženje modula EL.GIS Dispečer.

EL.GIS Outage Management

Modul za upravljanje prekidima podržava čitav proces, od identifikacije lokacija prekida i “pogođenih” korisnika, do analize veza i obnavljanja stabilnosti mreže.

EL.GIS Real Assets

Stalna sredstva modul pomaže u upravljanju imovinom koja se nalazi zajedno sa mrežom. Podržava upravljanje vremenskim ciklusom predmeta potraživanja, odštetnih slučajeva, analize troškova i upotrebe stalnih sredstava.

DH.GIS Geodesy

Geodezija modul Vam omogućava učitavanje, čuvanje i upravljanje geodetskim podacima iz spoljnih izvora.

Dopunski alati

Pored dodatnih modula za EL.GIS, obezbeđujemo i alate koji dopunjuju mrežni inventar i procese održavanja:

eMaps SOM

Ovaj modul prikazuje slojeve direktno iz spoljnih izvora, poput geodetskih veb usluga. Podržani su sledeći standardi podataka: Google Maps, Open Street Map, WMTS, WMS i WFS.

lv Topology

Intuitivna mobilna aplikacija za održavanje i prikupljanje mrežnih podataka na terenu. Uključuje rečnik energetske industrije za upravljanje glasom i podržava prepoznavanje slika.

Saznajte više

EL.GIS Net

Omogućava pristup grafičkim i tekstualnim podacima pomoću standardnog Internet pretraživača.

Interfejsi programa za proračun

EL.GIS se može integrisati sa računskim sistemima kao što je PLANS za niske i visoke napone, a Globemin alat ElGrid može se koristiti za standardne inženjerske proračune, kao i za određivanje najboljeg rasporeda rada mreže sa datim kriterijumima za optimizaciju.

ELENA

Ovaj proizvod proširuje sistem EL.GIS / Smallworld tako što generiše šeme mreže srednjeg i niskog napona. Šeme se generišu pomoću dinamičkih mrežnih tragova. Veoma je efikasan, generišući šeme za velike mreže sa stotinama elemenata u roku od nekoliko minuta.

LocDoc

Aplikacija koja automatski kategorizuje dokumente i opisuje ih prema datumu izdavanja i lokaciji. Stvara prostornu bazu podataka i omogućava korisniku lak pristup dokumentima i njihovo prikazivanje na mapi.

Saznajte više

Šta nas izdvaja od ostalih?

6

mreže sa tri nivoa napona: visokim, srednjim i niskim

2

energetskih stanica sa unutrašnjim šemama aktivno povezanih na energetsku mrežu

1

ostalih mrežnih objekata

2

Globema ima preko 22 godine iskustva u stvaranju i primeni specijalizovanih IT rešenja za energetske operatere.

EL.GIS je napravljen uz pomoć GE Smallworld Network Inventory System-a

 

Globema posluje kao ovlašćeni partner i vrhunski prodavac GE Energy Smallworld GIS softvera u nekoliko Evropskih zemalja. Ova saradnja pokriva razvoj i implementaciju softvera Smallworld, kao i usluge konsaltinga i održavanja. Od 1997. godine Globema je sprovela stotine manjih i većih projekata isporuke, razvoja i implementacije softvera za korisinke iz preko 30 zemalja.

Naše usluge
elgis screen 2
elgis screen

GE je lider u industrijskim izazovima na svetskom tržištu.

 

GE-ov softver upravlja sa 40% globalne električne energije. Dizajniran je da pomogne komunalnim i telekomunikacionim kompanijama da bolje rade, analiziraju i optimizuju svoje poslovanje. Platformu GE Smallworld Network Inventory koristi preko 160 dobavljača usluga (energetika, grejanje, gas i nafta, telekomunikacije) u 40 zemalja sveta.

Kakav je plan?

1. Kontaktirajte nas i saznajte kako možete unaprediti Vaše poslovanje!

2. Učimo o Vašim potrebama i sprovodimo pilot projekat

3. Potpišite ugovor i koristite naše resurse i iskustvo!