Upravljanje grejnom infrastrukturom

 

Kompletna tehnička baza podataka i mrežno modeliranje

Toplane se suočavaju sa stalnim promenama u industriji. Standardi korisničkih usluga uvek rastu, a takođe raste i konkurencija. Morate uštedeti novac i istovremeno se pridržavati ekoloških zahteva. Ovo znači da Vam je potreban savremeni IT sistem koji će Vam omogućiti lak pristup pouzdanim podacima.

Potrebno Vam je rešenje koje će da podrži Vašu kompaniju u ključnim procesima koje obavljaju tehnička odeljenja, poput održavanja, poslovanja ili planiranja investicija. Odložene investicije ili rezovi u snabdevanju grejanjem mogu prouzrokovati značajne gubitke kompaniji i celoj ekonomiji.

  • Da li Vašoj kompaniji nedostaju informacije za donošenje adekvatnih odluka o proširenju ili nadogradnji mreže?

  • Da li tražite poboljšanja u mrežnom radu?

  • Da li tražite efikasniji način za planiranje investicija?

  • Da li imate problema sa ažuriranjem i pristupom podacima o resursima Vaše grejne mreže?

  • Da li Vam je potreban brz pristup informacijama o mrežnoj opremi i povezivanju?

  • Da li Vam je potreban lak pristup tehničkoj dokumentaciji?

Rešenja za upravljanje grejnom infrastrukturom od početka do kraja

Upoznajte DH.GIS (Geografski informativni sistem daljinskog grejanja), alat zasnovan na sistemu GE Smallworld, optimizovanoj, vrhunskoj GIS platformi dizajniranoj za industriju mreža daljinskog grejanja.

Rešenje podržava modeliranje grejnih mreža tople vode, procesne pare, kao i visoke i niske parametre. Modeli uključuju detaljne opise segmenata vodova, grejnih komora sa njihovim unutrašnjim elementima, ventila, uređaja za automatizaciju, brojila, kompenzatora, pumpi i drugih mrežnih uređaja. Sistem Vam omogućava učitavanje topološki povezanih unutrašnjih šema infrastrukturnih objekata i uređaja za snimanje, koji se nalaze u pogonima za proizvodnju hrane, komorama i podstanicama.
DH.GIS prikazuje istoriju najvažnijih uređaja poput električnih brojila i pumpi. Na ovaj način sistem u potpunosti podržava efikasno izvršavanje poslovnih procesa u kompanijama za grejanje. U njemu se čuvaju detaljni opisni podaci o mrežnim elementima i dokumenti o strukturi i operacijama koji čine kompletnu tehničku bazu podataka mrežnih resursa.

DH.GIS je izvor podataka za planiranje mrežnih operacija. Podržava održavanje mreže i njenih elemenata pomažući u planiranju inspekcija, popravki i rekonstrukcija. U potpunosti podržava ključne procese u kompanijama za grejanje.

Saznajte više o našem rešenju

DH.GIS – glavna komponenta

DH.GIS

Glavna komponenta ovog rešenja je DH.GIS Glavni Modul, koji podrazumeva modelovanje podataka u skladu sa Evropskim standardima i omogućava Vam kreiranje inventara imovine i topološkog modela grejne mreže. Zasnovan je na integrisanoj i efikasnoj prostornoj bazi podataka Smallworld Core koja radi u kratkim i dugim transakcijama. GIS rešenja zasnovana na sistemu Smallworld trenutno se primenjuju u preko 350 energetskih kompanija širom sveta. DH.GIS se koristi u skoro 70 gradova u Poljskoj i u 4 velika grada u Ukrajini.

Funkcionalni DH.GIS moduli

DH.GIS Dispečer

Modul Dispečer podržava rad dispečera i obezbeđuje alate za registraciju promena u statusu ventila za otvaranje / zatvaranje. Automatizovani uređaji mogu biti deo telemetrijskog sistema i mogu se automatski registrovati u DH.GIS i prikazati na mapi. Sistem određuje i prikazuje trenutne opsege napajanja za svaki izvor u bilo kom trenutku. Obuhvata područja i trafostanice koje se ne isporučuju zbog isključivanja dela mreže.

Operacije

DH.GIS Operations podržava rutinske aktivnosti održavanja mreže kao što su:

– Periodični pregledi mrežnih objekata i registrovanje njihovog tehničkog stanja. Ovo podržava analizu tehničkog stanja celokupne imovine i otkrivanje predmeta kojima je potrebna popravka.

– Upravitelj čvorova prima dokument o operacijama trafostanice i opciju za registraciju incidenata na čvorovima, a posebno grešaka koje korisnici primete.

DH.GIS upravljanje prekidom rada

Modul za upravljanje prekidima podržava čitav proces od identifikovanja lokacija prekida i “pogođenih” korisnika do analize veza i obnavljanja stabilnosti mreže.

Tehnički uslovi za povezivanje DH.GIS

Ovaj modul podržava procedure za povezivanje novih korisnika na mrežu daljinskog grejanja. Podržava alfanumeričke (opisne), geometrijske (lokacijske) podatke i fotografije i srodne dokumente (npr. Pravni status, lokalni planovi, sporazumi itd.). DH.GIS čuva tehničke podatke i tačnu lokaciju komponenata infrastrukture daljinskog grejanja, tako da može da analizira potencijalno povećanje potražnje za energijom, nakon što se izvrše ažuriranje prikaza mreže i hidraulički i termodinamički proračuni.

DH.GIS planiranje investicija

Ovaj modul omogućava detaljno planiranje investicionih aktivnosti, poput proširenja mreže ili rekonstrukcije i novih veza sa korisnicima. Novi delovi mreže mogu se prikazati na mapi i analizirati u smislu njihovog uticaja na mrežu hidrauličkim i termodinamičkim proračunima. Može se generisati nekoliko izveštaja, uključujući materijal, procenjeni trošak investicije tokom vremena, raspored troškova, kao i jednostavna analiza povraćaja ulaganja, koja uzima u obzir troškove investicije, operativne troškove i raspored prodaje energije.

DH.GIS Stalna sredstva

Modul Stalna sredstva pomaže u upravljanju imovinom koja se nalazi zajedno sa mrežom. Podržava upravljanje vremenskim ciklusom slučajeva potraživanja, odštetnih slučajeva, analizom troškova i upotrebe stalnih sredstava.

DH.GIS geodezija

Ovaj modul Vam omogućava učitavanje, čuvanje i upravljanje geodetskim podacima iz spoljnih izvora. Sadrži mnoge alate za izgradnju početne geoprostorne baze podataka i omogućava korisnicima da analiziraju baze podataka i otkriju razlike između njih.

DH.GIS mreža alarma

Ovaj modul se koristi za održavanje mreže alarma duž grejnih cevi na pojednostavljen i detaljan način. Pored toga, pruža opciju za vizuelni prikaz merenja detektora.

DH.GIS proračuni

Modul za proračune je sposoban da izvodi složene hidrauličke i termodinamičke proračune mreže. Pomaže u otkrivanju protoka i gubitka pritiska na krajnjim čvorovima u mrežama za grejanje i vodosnabdevanje.

Dopunski alati

Pored dodatnih modula za DH.GIS, omogućili smo Vam i alate koji dopunjuju procese za mrežni inventar:

FME

Platforma za integraciju podataka za obradu, validaciju i automatizovani prenos podataka. Održava bazu podataka ažurnom. Informacije prikupljene tokom terenskog rada mogu se automatski premestiti u DH.GIS pojednostavljujući identifikaciju područja za proširenje.

Saznajte više

eMaps

Ovaj modul prikazuje slojeve direktno iz spoljnih izvora, kao što su geodetske veb usluge. Podržani su sledeći standardi podataka: Google Maps, Open Street Map, WMTS, WMS i WFS.

GeoTask

Sistem za upravljanje terenskom službom koji podržava planiranje optimalnih rasporeda i efikasan rad na terenu. Lako se integriše sa DH.GIS. Aplikacije dispečera i terenskog radnika olakšavaju komunikaciju i izvršavanje zadataka.

Saznajte više

LocDoc

Aplikacija koja automatski kategorizuje dokumente i opisuje ih prema datumu izdavanja i lokaciji. Stvara prostornu bazu podataka i omogućava korisniku lak pristup dokumentima i njihovo prikazivanje na mapi.

Saznajte više

Šta nas izdvaja od drugih?

7

Sistem DH.GIS sa srodnim aplikacijama koristi se za održavanje, razvoj i izgradnju grejnih mreža u 74 grada.

4

Mreže grejanja po uzoru na Globemin DH.GIS opslužuju oko 4,5 miliona potrošača.

2

Globema ima preko 20 godina iskustva u stvaranju i primeni specijalizovanih IT rešenja za grejne operatere.

DH.GIS je napravljen uz pomoć GE Smallworld Network Inventory System-a

 

Globema posluje kao ovlašćeni partner i vrhunski prodavac GE Energy Smallworld GIS softvera u nekoliko evropskih zemalja. Takođe, GE posluje kao globalni prodavac Globeminih telekomunikacionih modula (PRM, ONA, RNI, DCM, CATV Design). Ova saradnja pokriva razvoj i implementaciju softvera Smallworld, kao i usluge konsaltinga i održavanja. Od 1997. godine Globema je sprovela stotine manjih i većih projekata isporuke, razvoja i implementacije softvera za korisinke iz preko 30 zemalja.

Naše usluge
dh gis screen
dh gis screen 2

GE je lider u industrijskim izazovima na svetskom tržištu.

GE-ov softver upravlja sa 40% globalne električne energije. Dizajniran je da pomogne komunalnim i telekomunikacionim kompanijama da bolje rade, analiziraju i optimizuju svoje poslovanje. Platformu GE Smallworld Network Inventory koristi preko 150 dobavljača usluga (energetika, grejanje, gas i nafta, telekomunikacije) u 40 zemalja sveta.

Kakav je plan?

1. Kontaktirajte nas i saznajte kako možete unaprediti Vaše poslovanje!

2. Učimo o Vašim potrebama i sprovodimo pilot projekat

3. Potpišite ugovor i koristite naše resurse i iskustvo!