Razvojno-istraživački projekti

Projekti istraživanja i razvoja su ključni deo naših usluga. Ovi projekti podržavaju razvoj energetske industrije, kao i proizvodnju i upravljanje obnovljivom energijom. U našim rešenjima za istraživanje i razvoj koristimo savremene tehnologije veštačke inteligencije i mašinsko učenje i implementiramo ih na globalnom nivou.

Status Razvojno-istraživačkog centra dobili smo 2012. godine od Poljskog Ministarstva ekonomije. Sada ovaj status dodeljuje Ministarstvo razvoja, a mi smo ga zadržali do danas.

Naši razvojno-istraživački projekti:

soral

SORAL

Sistem za praćenje i procenu rizika kvara MV kablovskih vodova

Elgrid2020

ELGrid 2020

(R)evolucija u predviđanju i optimizaciji energetskih i distributivnih mreža

progo

PROGO

Predviđanje proizvodnje obnovljivih izvora energije na osnovu područja

esrs

ESRS

Inteligentni sistem za rekonfiguraciju lv mreže

DH.GIS – Upravljanje toplotnom mrežom

Upravljanje toplotnom mrežom

ELGrid

Razvoj, planiranje i upravljanje električnim mrežama

4RES

Predviđanje, planiranje i podrška za RES operatere

Projekte istraživanja i razvoja subvencioniše Evropska Unija (iz Evropskog fonda za regionalni razvoj) i Poljski nacionalni centar za istraživanje i razvoj.

Postanite naš partner

Biće nam drago da započnemo partnerstvo sa kompanijama i institucijama koje takođe rade na razvojno-istraživačkim projektima. Razmotrićemo rad na bilo kom projektu, uključujući i one koje subvencioniše Evropska Unija ili program Horizon 2020.

Kontaktirajte nas