Pouzdana gasovodna infrastruktura

 

Temelj za efikasno upravljanje i razvoj gasnih mreža, kao i prenosnih mreža za gas i naftu

Kompanijama koje distribuiraju gas, ili prenose gas i naftu, su potrebni sve inovativniji i složeniji sistemi prostornih informacija. Takvi sistemi im omogućavaju da efikasno upravljaju svojim mrežama, smanjuju operativne troškove, poboljšavaju usluge korisnicima i zadovoljavaju rastuće zahteve industrije.

Kompanija Globema, distributerima i operaterima prenosa, pruža integrisana rešenja zasnovana na GE Energy alatima koja čine osnovu za upravljanje svim prostornim sredstvima gasnih (Smallworld Gas Distribution Office – GDO) (Smallworld Gas Distribution Office – GDO) i cevovodnih mreža (Smallworld Global Transmission Office – GTO).

Integrisani sistem upravljanja mrežnim sredstvima podržava ključne poslovne procese kao što su održavanje mreže, operacije i planiranje ulaganja.

 • Tražite načine za poboljšanje mrežnih operacija?
 • Nedostaju li Vašoj kompaniji informacije za donošenje odluka o proširenju ili nadogradnji mreže?
 • Tražite efikasniji način planiranja investicija?
 • Imate li problema sa ažuriranjem i pristupom podacima o resursima Vaše toplovodne mreže?
 • Da li Vam je potreban brz pristup informacijama o mrežnoj opremi i povezivanju?
 • Da li Vam je potreban lak pristup tehničkoj dokumentaciji?
gas oil solutions

“End-to-end” rešenja za upravljanje gasovodima i prenosnom mrežom

Globema nudi rešenja za upravljanje gasovodnom infrastrukturom (GE Gas Distribution Office) i upravljanje prenosnom infrastrukturom gasovoda (GE Global Transmission Office). Oba rešenja su zasnovana na sistemu GE Smallworld, skalabilnoj, vrhunskoj GIS platformi namenjenoj kompanijama iz mrežne industrije.

Standardizovani modeli podataka o gasovodima i prenosnim cevovodima uključuju sve aspekte upravljanja imovinom kompanije. Oni održavaju bogat skup specijalizovanih objekata povezanih sa prenosom gasa i tečnosti i nude sveobuhvatno modelovanje mreže.
GE GTO nudi linearni referentni sistem (LRS) zasnovan na uzdužnoj kilometraži i dinamičkoj segmentaciji mreže. Ove funkcije pomažu u operacijama kao što su asimilacija podataka iz ispitivanja tehničkog stanja i predstavljanje podataka o cevovodima i njihovoj okolini u jednom, doslednom prikazu.
Analiza područja pogođenih eksplozijom (EX zone) – podržava upravljanje radom u opasnim zonama u kojima se dogodila eksplozija. On pravi popis EX uređaja, koristi RFID oznake i određuje buduće datume inspekcije, u zavisnosti od tipa uređaja i vrste inspekcije.
Katodna zaštita – karakteristike:
 • Stvaranje i održavanje modela katodne zaštite koja se koristi na terenu,
 • Rukovanje tabelarnim podacima (čitanje podataka sa nadzornih stanica) i grafičkim informacijama unutar jednog alata,
 • Pretraživanje i filtriranje katodnih preseka uključenih u sistem,
 • Pregled i isticanje katodnog preseka na mapi,
 • Pregled organizovanog prikaza svih objekata povezanih na dati katodni presek, npr. razvodne cevi, konektori, ventili, anode),
 • Generisanje prilagođenih izveštaja.
Opcija za proširenje GDO/GTO rešenja sa drugim industrijskim aplikacijama (kao što su telekomunikacije ili energija) unutar zajedničke platforme GE Smallworld. GDO/GTO sistemi skladište detaljne opisne podatke o elementima mreže i dokumente o njenoj strukturi i radu. Zbog toga sistemi rade kao potpuna tehnička baza podataka o mrežnim resursima.

Kroz integraciju sa aplikacijama ERP, GDO/GTO sistemi pružaju punu podršku poslovnim procesima koji koriste mrežne informacije.

Slide Strateško planiranje Planiranje razvoja
mreže
Dizajn i analize
mreže
Izgradnja mreže - povezivanje korisnika
- nadgledanje i kontrola
stanja cevovoda
- pružanje distributivnih usluga
- podržavanje operacija i
upravljanje prekidima
Strateško planiranje Planiranje razvoja
mreže
Dizajn i analize
mreže
Izgradnja mreže - povezivanje korisnika
- nadgledanje i kontrola
stanja cevovoda
- pružanje distributivnih usluga
- podržavanje operacija i
upravljanje prekidima

Otkrijte naša rešenja

GDO i GTO glavni moduli – temelji za rešenja

GDO (Gas Distribution Office) glavni modul

Temelj za upravljanje celokupnom mrežnom imovinom u gasnim kompanijama.

 • Smanjenje troškova uklanjanjem usko specijalizovanih samostalnih sistema i ograničavanjem broja posrednih aplikacija,
 • Smanjenje administrativnih troškova održavanjem podataka u jedinstvenoj, konzistentnoj bazi podataka – Smallworld,
 • Definisan model podataka specifičan za gas skraćuje vreme faze projekta uklanjanjem početne faze definisanja baza podataka,
 • Povrat ulaganja može se postići odmah, jer su ugrađene aplikacije spremne za upotrebu odmah nakon učitavanja podataka.

GTO (Global Transmission Office) glavni modul

Proširenje modela podataka i osnovnih funkcija:

 • Proširenje linearnog referentnog sistema dodavanjem potpunog 3D rukovanja u modulu kilometraže,
 • Proširivanje mogućnosti učitavanja podataka iz cevovoda tako da se svaki rad pojedinačno registruje, bez obzira na prethodne inspekcije,
 • Povećanje opsega prikupljenih merenja u modulu katodne zaštite,
 • Dodavanje specijalizovanih analiza, poput pražnjenja cevovoda gravitacijom. Ova analiza poboljšava procenu kapaciteta potrebnih za pražnjenje cevovoda usled prekida i omogućava bezbedno otpuštanje cevovoda.

Dodaci koje je razvila kompanija Globema

EX modul za GTO

EX modul proširuje Operativni modul i podržava upravljanje radom u opasnim zonama (zonama eksplozije). On pravi popis EX uređaja, koristi RFID oznake i određuje buduće datume pregleda u zavisnosti od uređaja i vrste pregleda. Sistem Vam omogućava da fotografišete uređaje i prikupljate inspekcijska dokumenta. EX modul podržava timove radnika na terenu i prilagođen je uređajima namenjenim za rad u EX zonama.

Operativni modul za GDO i GTO

Operativni modul podržava rutinske aktivnosti održavanja mreže, poput periodičnih pregleda mrežne imovine i skladišnih baza, uključujući registraciju njihovog tehničkog stanja. Ovaj modul Vam omogućava da analizirate tehničko stanje svih tehničkih sredstava i odredite kojim objektima je potrebna usluga održavanja.

Modul za upravljanje prekidima za GDO i GTO

Modul za upravljanje prekidima podržava čitav proces od identifikacije lokacija prekida do određivanja uređaja koji se moraju isključiti.

Modul Rights-of-way za GDO i GTO

Modul Rights-of-way pomaže u upravljanju imovinom koja se nalazi zajedno sa mrežom. Podržava upravljanje životnim ciklusom predmeta potraživanja, predmeta kompenzacije, analize troškova i vrednosti stalnih sredstava.

Modul Geodezija za GDO i GTO

Ovaj modul vam omogućava učitavanje, skladištenje i upravljanje geodetskim podacima iz spoljnih izvora.

GDO Net i GTO Net

GDO Net i GTO Net omogućavaju pristup grafičkim i tekstualnim podacima putem standardnog Internet pretraživača.

Dopunski alati

Osim dodatnih modula za GDO i GTO, nudimo i alate koji dopunjuju mrežni inventar i procese održavanja i takođe omogućavaju velikim grupama zaposlenih lak pristup podacima.

eMaps

Ovaj modul prikazuje slojeve direktno iz spoljnih izvora, kao što su geodetski veb servisi. Podržani su sledeći standardi podataka: Google Maps, Open Street Map, WMTS, WMS i WFS.

LocDoc

Aplikacija koja automatski kategoriše dokumente i opisuje ih prema datumu i lokaciji izdavanja. LocDoc stvara prostornu bazu podataka i omogućava korisniku lak pristup dokumentima i njihovo prikazivanje na mapi.

Saznajte više

FME

Platforma za integraciju podataka za obradu, validaciju i automatizovani prenos podataka. Podržava održavanje ažurne baze podataka. Podaci prikupljeni tokom rada na terenu mogu se automatski premestiti u sistem pojednostavljujući identifikaciju područja za proširenje.

Saznajte više

Zašto vredi?

Studije slučaja korisnika iz celog sveta pokazuju da implementacija Smallworld Network Inventory sistema može doneti:

30

do 30% smanjenje vremena planiranja putem preciznog integrisanog fizičkog i logičkog inventara

8

do 8% smanjenje troškova izgradnje zbog boljeg korišćenja mrežnih resursa

40

do 40% poboljšanja produktivnosti u dizajnu mreže putem automatizacije procesa

25

do 25% smanjenje zastoja u mreži putem brzog reagovanja na mrežne alarme za precizno lociranje neispravne opreme

15

do 15% poboljšanja produktivnosti radne snage kroz modernizovane procese ažuriranja

50

do 50% uštede u obezbeđivanju vremena kroz automatizovane procese za dodeljivanje fizičke putanje

Pročitajte studiju slučaja naših korisnika:

PERN S.A.

Razvoj Network Inventory sistema u modelu Pay-As-You-Go na PERN-u

Aplikacija GE GTO podržava cevovode, kao i telekomunikacione i energetske mreže u PERN S.A.

Naša rešenja inventara mreže je napravljen uz pomoć GE Smallworld Network Inventory System-a.

 

Globema posluje kao ovlašćeni partner i vrhunski prodavac GE Energy Smallworld GIS softvera u nekoliko Evropskih zemalja. Ova saradnja pokriva razvoj i implementaciju softvera Smallworld, kao i usluge konsaltinga i održavanja. Od 1997. godine Globema je sprovela stotine manjih i većih projekata isporuke, razvoja i implementacije softvera za korisinke iz preko 30 zemalja.

Naše usluge

GE je lider u industrijskim izazovima na svetskom tržištu.

 

GE-ov softver upravlja sa 40% globalne električne energije. Dizajniran je da pomogne komunalnim i telekomunikacionim kompanijama da bolje rade, analiziraju i optimizuju svoje poslovanje. Platformu GE Smallworld Network Inventory koristi preko 160 dobavljača usluga (energetika, grejanje, gas i nafta, telekomunikacije) u 40 zemalja sveta.

Kakav je plan?

1. Kontaktirajte nas i saznajte kako možete unaprediti Vaše poslovanje!

2. Učimo o Vašim potrebama i sprovodimo pilot projekat

3. Potpišite ugovor i koristite naše resurse i iskustvo!