Kako obrađujemo vaše podatke?

 

  • Administrator vaših ličnih podataka je Globema Adria d.o.o. (Bulevar Zorana Djindjica 110, 18, 11070 Novi Beograd, Beograd Srbija), PIB 112108215.
  • Možete kontaktirati administratora putem email-a: gdpr@globema.com.
  • Vaši lični podaci se obrađuju samo za potrebe marketinga, proizvoda i usluga kompanije Globema, u skladu sa čl. 6 par. 1 GDPR-a, o neophodnosti obrade u svrhe koje proizilaze iz legitimnih interesa administratora.
  • Vaši lični podaci nisu profilisani.
  • Vaši podaci se neće deliti sa bilo kojim trećim licima osim sa povezanim kompanijama (Globema Sp. z o.o., Globema RO SRL, Globema CS s.r.o ) i nadležnim zakonskim institucijama.
  • Vaši podaci se čuvaju određeno vreme u svrhe marketinga ili dok se ne odjavite sa naše liste. To možete učiniti bilo kada – jednostavno nam pošaljite e-mail sa naslovom „ne“ na unsubscribe@globema.com (ipak se nadamo da ćete ostati s nama – povremeno delimo vesti o industriji i proizvodima – od nas nema spam pošte!).
  • Imate pravo pristupa, ispravke, brisanja, ograničavanja obrade Vaših ličnih podataka, pravo na prenos podataka i na prigovor obradi podataka.
  • Imate pravo da uložite žalbu nadzornom organu ako smatrate da obrada Vaših ličnih podataka krši odredbe Opšte uredbe o zaštiti podataka od 27. aprila 2016. godine.