Prošireno upravljanje prostorom u rack-ovima

Data Center Manager je modul koji proširuje jednu od osnovnih funkcija GE Smallworld PNI, a to je unutrašnji inventar postrojenja. DC Manager uvodi niz poboljšanja koja procese prikupljanja i održavanja informacija o opremi čine efikasnijim. Sa novim proizvodom, korisnici štede vreme i prave manje grešaka prilikom uređivanja podataka.

Glavne karakteristike

 • Brzo filtriranje uređaja prema vrsti i veličini
 • Instalacija uređaja sa samo dva klika
 • Poboljšana funkcija Copy/Cut-and-Paste za RME
 • Prezentacija montažnih pozicija i automatskih uređaja koji se nadovezuju na najbliži sledeći
 • Mogućnost postavljanja svakog uređaja vertikalno i horizontalno
 • Sadržaj više rack-ova predstavljen u jednom prikazu – sa mogućnošću pomeranja uređaja između njih
 • Prezentacija raspoloživog prostora za montažu direktno na grafičkom prikazu – bez potrebe da gledate u svaki rack pojedinačno
 • Uspostavljanje konekcija izborom portova u prikazu rack-a ili više rack-ova
 • Šematski prikaz zidova i plafona za svaku prostoriju sa odgovarajućim rasporedom opreme. Sada je moguće postavljanje uređaja na zid i plafon

Pogledajte video i saznajte kako da instalirate i povežete svoj novi ruter pomoću DC Manager-a

data center manager

PREDNOSTI

 • Smanjenje vremena potrebnog za unošenje promena u PNI u vezi sa RME
 • Osnovne operacije su pojednostavljene – više ne morate da se krećete kroz Cable Connectivity prozor da biste uspostavili vezu
 • Efikasnije korišćenje prostora preciznom vizualizacijom zidova i plafona
 • Smanjenje broja grešaka prilikom unosa i uređivanja podataka
 • Omogućavanje većem broju korisnika da koriste PNI – instaliranje uređaja i modifikovanje podataka postalo je praktičnije

SMALLWORLD PNI – DODACI I POBOLJŠANJA

data center manager

Data Center Manager za Inventar Fizičke Mreže

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Optical Network Atlas za PNI

Physical Route Manager for PNI

Management of Physical Routes in Transmission Networks

Optical Path Scheme za PNI

Scheme Generation for Optical Network

Radio Network Inventory for PNI

Inventory of radio towers and wireless equipment

CaTV Design za Smallworld PNI

Support for Coaxial and Optical Network Design

Service Inventory for PNI & LNI

B2B services in Logical Network Inventory

Data Quality Tool za Smallworld GIS

Data Verifier and Error Data Handler

Network Inventory Maintenance Support

Automated Reporting