Prošireno upravljanje prostorom u rack-ovima

Data Center Manager je modul koji proširuje jednu od osnovnih funkcija GE Smallworld PNI, a to je unutrašnji inventar postrojenja. DC Manager uvodi niz poboljšanja koja procese prikupljanja i održavanja informacija o opremi čine efikasnijim. Sa novim proizvodom, korisnici štede vreme i prave manje grešaka prilikom uređivanja podataka.

Glavne karakteristike

 • Brzo filtriranje uređaja prema vrsti i veličini
 • Instalacija uređaja sa samo dva klika
 • Poboljšana funkcija Copy/Cut-and-Paste za RME
 • Prezentacija montažnih pozicija i automatskih uređaja koji se nadovezuju na najbliži sledeći
 • Mogućnost postavljanja svakog uređaja vertikalno i horizontalno
 • Sadržaj više rack-ova predstavljen u jednom prikazu – sa mogućnošću pomeranja uređaja između njih
 • Prezentacija raspoloživog prostora za montažu direktno na grafičkom prikazu – bez potrebe da gledate u svaki rack pojedinačno
 • Uspostavljanje konekcija izborom portova u prikazu rack-a ili više rack-ova
 • Šematski prikaz zidova i plafona za svaku prostoriju sa odgovarajućim rasporedom opreme. Sada je moguće postavljanje uređaja na zid i plafon

Pogledajte video i saznajte kako da instalirate i povežete svoj novi ruter pomoću DC Manager-a

data center manager

PREDNOSTI

 • Smanjenje vremena potrebnog za unošenje promena u PNI u vezi sa RME
 • Osnovne operacije su pojednostavljene – više ne morate da se krećete kroz Cable Connectivity prozor da biste uspostavili vezu
 • Efikasnije korišćenje prostora preciznom vizualizacijom zidova i plafona
 • Smanjenje broja grešaka prilikom unosa i uređivanja podataka
 • Omogućavanje većem broju korisnika da koriste PNI – instaliranje uređaja i modifikovanje podataka postalo je praktičnije

SMALLWORLD PNI – DODACI I POBOLJŠANJA

data center manager

Data Center Manager za Inventar Fizičke Mreže

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Optical Network Atlas za PNI

Physical Route Manager for PNI

Upravljanje fizičkim rutama u prenosnim mrežama

Optical Path Scheme za PNI

Generisanje šeme za optičku mrežu

Radio Network Inventory for PNI

Inventar radio tornjeva i bežične opreme

CaTV Design za Smallworld PNI

Podrška za dizajn koaksijalnih i optičkih mreža

Service Inventory for PNI & LNI

B2B usluge u logičkom mrežnom inventaru

Data Quality Tool za Smallworld GIS

Alat za verifikaciju podataka i obradu podataka o greškama

Network Inventory Maintenance Support

Automatsko izveštavanje