EL.GIS – Upravljanje mrežnim resursima za energiju

EL.GIS sistem, koji je razvila Globema i zasnovan na GE Smallworld platformi, podržava ključne poslovne procese DNO-a (Distribution Network Operators) i DSO-a (Distribution System Operators), kao što su planiranje i ostvarivanje novih investicija u mrežu, ponovni razvoj, planiranje i održavanje operacija, kao i upravljanje prekidima i neočekivanim situacijama. EL.GIS takođe pomaže u optimizaciji troškova održavanja mreže i povećava opštu efikasnost mreže.

Podržava poslovne procese

Mrežna dokumentacija

Upravljanje prekidima

Pružanje usluga

Planiranje investicija

Održavanje mreže

Podrška za kontrolu mreže

Tehnički proračuni

Pristup WWW podacima

elgis

Zašto EL.GIS?

  • Zasnovano na vodećoj na tržištu GE Smallworld GIS platformi.
  • Struktura modula: pogodna za različite potrebe, brza i laka implementacija.
  • API sa mnogo opcija integracije (uključujući SCADA i ERP sisteme).
  • Podrška za Evropske modele energetske mreže.
  • Celokupno i kompletno modeliranje LV, MV i HV mreže.
  • Spreman za implementaciju softvera Smart Grid.

Saznajte više o našim energetskim rešenjima

DH.GIS proračuni

DH.GIS proračuni

Hidraulički proračuni za toplovodne i vodovodne mreže

Topologija niskog napona

Efikasno prikupljanje podataka na terenu pomoću “glasovnog asistenta” (voice assistant) i uz pomoć analize slika (image analysis)

locdoc

LocDoc

Baza podataka prostornih dokumenata

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

google_portfolio

Google Maps Platform

Work_Force_Management1

Workforce Management

Naše rešenje zasnovano na Google mapama

Smallworld Electric Office

Proces upravljanja imovinom elektroprivrede

EL.GIS

Upravljanje mrežnim sredstvima za energiju

ELGrid

Razvoj, planiranje i upravljanje električnim mrežama

4RES

Predviđanje, planiranje i podrška za RES operatere