Podrška za prognoze, optimizaciju energetskih i distributivnih mreža

ELGrid 2020 je druga faza projekta ELGrid. ELGrid je sistem za podršku odlučivanju koji optimizuje rad elektroenergetske mreže i planiranje investicija. Rešenje takođe predviđa potražnju električne energije i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije. Pored toga, pomaže da se optimizuju strategije za skladištenje energije.

Dijagnostičke metode

ELGrid sistem omogućava smanjenje vremena potrebnog za prikupljanje podataka o mrežnim resursima i obezbeđuje sredstva za smanjenje gubitaka u distribuciji za 9-10% u MV i LV delovima distributivnih mreža.

Sa povratnim podacima prikupljenim od korisnika prethodnih verzija, mogućnosti predviđanja mogu se dodatno povećati, uz fokus na korisničko iskustvo i korisnički interfejs.

Šta je novo u ELGrid-u 2020?

  • Rekonstrukcija arhitekture (skalabilna, PostGIS, servisni model u cloud-u)
  • Novi, korisnički prilagođen GUI (GeoPlatform)
  • Alati za verifikaciju podataka
  • Novi proračunski moduli
  • Makrojezik
  • Poboljšanje efikasnosti i odziva
mock_elgrid