ESRS – inteligentni sistem za rekonfiguraciju LV mreže sa pratećim sistemom za tehničare na terenu

Dva od najvažnijih izazova sa kojima se operateri distributivnog sistema bore su ograničavanje gubitaka energije na LV mrežama i poboljšanje SAIDI i SAIFI rangiranja navedenih mreža. ESRS ima za cilj da razvije kompleksno rešenje za oboje. Omogućiće povezivanje postojećih elemenata infrastrukture na Modul za optimizaciju mreže koji će vršiti dinamičku rekonfiguraciju LV mreža.
Projekat će realizovati konzorcijum PGE Dystrybucja, Apator-Elkomtech i Globema.

Razvojni alati

U okviru projekta biće izrađeni prekidači i zaštitni uređaji, zajedno sa IT modulom za dinamičku optimizaciju mreže. Prekidači i zaštitni uređaji biće povezani na računski modul preko telemehaničkih uređaja. Radio komunikacija koju nude M2M telekomunikacioni operateri koristiće se kao komunikacioni medij koji omogućava dvosmernu razmenu informacija između sistema i uređaja u dubini mreže. Štaviše, biće razvijen novi uređaj za praćenje rada kablovskih konektora koji nisu opremljeni telemehaničkim uređajima. Komunikacija sa uređajem će se odvijati pomoću ugrađenih komunikacionih modula zasnovanih na LoRa standardu. Informacije sa uređaja biće prenete u SCADA sistem.

Prednosti DSOs-a

  • Optimizovana pametna mreža koja će smanjiti gubitke energije i time smanjiti troškove.
  • Manje slučajeva preopterećenja zbog optimizovane strukture mreže. Rezultat je manje neuspeha i bolje SAIDI i SAIFI rangiranje.
  • Automatsko izolovanje oblasti mreže koje su doživele kvar, smanjujući uticaj incidenta.
  • Poboljšano vreme i kvalitet održavanja, zahvaljujući namenskoj aplikaciji tehničara na terenu, koja će pomoći da se precizno odredi lokacija incidenta.

DODATNA REŠENJA ZA UPRAVLJANJE ENERGIJOM

DH.GIS proračuni

DH.GIS proračuni

Hidraulički proračuni za toplovodne i vodovodne mreže

Topologija niskog napona

Efikasno prikupljanje podataka na terenu pomoću “glasovnog asistenta” (voice assistant) i uz pomoć analize slika (image analysis)

locdoc

LocDoc

Baza podataka prostornih dokumenata

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

google_portfolio

Google Maps Platform

Work_Force_Management1

Workforce Management

Naše rešenje zasnovano na Google mapama

Smallworld Electric Office

Proces upravljanja imovinom elektroprivrede

EL.GIS

Upravljanje mrežnim sredstvima za energiju

ELGrid

Razvoj, planiranje i upravljanje električnim mrežama

4RES

Predviđanje, planiranje i podrška za RES operatere