Smallworld GDO (Gas Distribution Office)

Kompanije za distribuciju su tradicionalno kreirale parcijalna rešenja koristeći geografski informacioni sistem kao osnovni softver, a zatim dodajući više aplikacija— napravljenih u kompaniji ili od strane različitih dobavljača. Gas Distribution Office obezbeđuje kompanijama za distribuciju gasa prvi paket integrisanih aplikacija koje su fundamentalne za geoprostorno upravljanje kompletnom mrežom isporuke prirodnog gasa. GDO obezbeđuje standardne, centralne aplikacije za inženjering, operacije i upravljanje imovinom za bilo koji sistem za distribuciju gasa i izgrađen je na proverenoj mrežnoj tehnologiji GE Energy Smallworld Product Suite.

Prednosti

  • Smanjite troškove vlasništva, eliminacijom ili smanjenjem prilagođenih aplikacija i nestandardnih integracija od tačke do tačke, smanjenjem broja dobavljača za održavanje i smanjenjem troškova istih
  • Standardni model podataka o gasu može da skrati vreme “započinjanja sa radom” tako što praktično eliminiše fazu projektovanja baze podataka. Povrat investicije se može brzo ostvariti jer su ugrađene aplikacije za određeni uslužni program upotrebljive čim se podaci učitaju
  • Povećana produktivnost sa besprekorno integrisanim aplikacijama dizajniranim da rade zajedno i sa osnovnom GIS tehnologijom i aplikativnim proizvodima kompanije GE Energy Smallworld — kao što su Smallworld Design Manager, Field Force Automation i drugi proizvodi
  • Jedna u nizu aplikacija koje su komponente nove linije proizvoda Smallworld Utility Office Suite sa jasnim i futurističkim planom

Pogledajte ostala rešenja za industriju gasa i nafte