Logical Network Inventory je alatka za modeliranje mreže koja Vam omogućava da dokumentujete, planirate i upravljate telekomunikacionim mrežama; pruža Vam alate za modeliranje infrastrukture Vaše mreže i za efikasno upravljanje propusnim opsegom unutar nje.

Mrežno modeliranje

Logical Network Inventory pruža alate za konfigurisanje, snimanje i upravljanje složenim elementima koji upravljaju tokovima i mogućnostima Vaše mreže. Ovo uključuje logičku infrastrukturu mreže, kao i pravila koja kontrolišu rad mreže – i sa tehničke i iz poslovne perspektive.

Funkcionalnosti

 • Sposobnost definisanja mrežnih struktura, uključujući lokacije, mrežne elemente i provajdere uključujući objekte, prstenove i podmreže.
 • Snimanje logičkih usluga koje se nalaze na osnovnim strukturama.
 • Pravila konfiguracije i mogućnosti za podršku mrežnim operacijama.
 • Pravila rutiranja kola za postizanje zahteva za nivo usluge.
 • Fleksibilna hijerarhija kanala, koja podržava sinhrone i asinhrone tehnologije.
 • Upravljanje ciklusom za prelaze operativnih stanja i validaciju.
 • Sposobnost definisanja i implementacije kompleksnih šema zaštite i raznolikosti.

Planiranje i dizajn

Logical Network Inventory Vam pruža funkcionalnost za podršku kompletnog procesa planiranja i projektovanja usluga od početka do kraja. Shodno tome, omogućava Vam da napravite efikasnije i tačnije dizajne i ubrzate vreme odgovora na zahteve. Logical Network Inventory takođe omogućava širok spektar funkcionalnosti koje su usmerene na ostvarivanje prednosti i iskusnim mrežnim planerima i manje iskusnim ruterima kola.

Funkcionalnosti

 • Interfejs zasnovan na Microsoft® Windows®-u pruža visok stepen podrške za uobičajene tokove posla koje obavljaju korisnici. Ovaj proces koristi inovativni grafički pristup rutiranju kola i pomoć pri automatizaciji složenih zadataka.
 • Pregled fizičke rute kola kroz kablovsku mrežu, povezivanjem sa podacima koji se nalaze u inventaru fizičke mreže.
 • Automatski generisan šematski prikaz logičke mreže – omogućava Vam da vizualizujete raspored kola širom mreže.
 • Neispravna fizička oprema može biti locirana i ispitana kako bi se prikazale “pogođene” usluge i klijenti – što dovodi do poboljšane garancije usluge i smanjenog prekida rada mreže.
 • Generisani izveštaji – kao što su izveštaji o putanji kola i automatski generisane šeme.
 • Upravljanje promenama koje su napravljene da bi se ispunio određeni nalog i generisanje izveštaja sa detaljima o ovim promenama.

Prednosti 

 • Sigurna efikasna mreža
 • Do 20% smanjenja troškova novogradnje zbog boljeg korišćenja mrežnih resursa
 • Do 50% uštede u vremenu obezbeđivanja kroz automatizaciju prethodno ručnih procesa za dodelu fizičke putanje
 • Do 30% smanjenja vremena planiranja kroz tačan integrisani fizički i logički inventar
 • Do 40% poboljšanja produktivnosti u dizajnu mreže kroz automatizaciju procesa
 • Do 15% poboljšanja produktivnosti radne snage kroz pojednostavljene procese ažuriranja

LNI EXTENSIONS

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

Service Inventory for PNI & LNI

B2B usluge u logičkom mrežnom inventaru

LNI-konektor

Podržava i pojednostavljuje unos mrežnih podataka