Ukoliko upravljate električnom mrežom, sigurno ćete se suočiti sa izazovom prikupljanja i održavanja potpunih, ažurnih podataka o niskonaponskim mrežama u sistemu upravljanja imovinom. LV Topology je mobilna aplikacija koja se lako koristi i kojom se upravlja glasom. Automatski prikuplja tehničke podatke sa slika i gradi topologiju mreže na terenu. Ovo osigurava da precizni, ažurni podaci brže stignu u Vaš sistem, što rezultira poboljšanim kvalitetom poslovnih procesa kao što su popravke i održavanje mreže ili povezivanje novih korisnika.

Opseg prikupljenih podataka

Aplikacija koristi mehanizam veštačke inteligencije za prepoznavanje glasa i slika. Podržava prikupljanje podataka i verifikaciju/ažuriranje podataka za energetske strukture, kao što su:

 • Srednjenaponske/niskonaponske stanice uključujući odlazne priključke iz niskonaponskih polja
 • Ormari za napajanje
 • Energetski stubovi
 • Nadzemni ili kablovski terminali
 • Žice ili kablovi između energetskih struktura

Kako funkcioniše niskonaponska topologija?

Glasovni asistent (voice assistant)

Glasovni asistent komunicira sa korisnicima na prirodan način što olakšava rad sa aplikacijom.

Prikupljanje podataka sa slika

Zahvaljujući tehnologiji prepoznavanja slika, aplikacija može automatski da čita parametre terminala i stubova sa slika snimljenih na terenu.

Šeme veze uređene pokretima

Aplikacija ima ugrađene unutrašnje šeme kabineta. Ukoliko je potrebno, mogu se lako izmeniti prevlačenjem preko ekrana.

Industrijski rečnici

Dostupni industrijski rečnici olakšavaju rad. Kako to funkcioniše? Podaci kao što su tip kabineta, amperaža ili tip kabla se unose glasom. Ukoliko je aplikaciji potrebno pojašnjenje, ona će tražiti od korisnika da odabere pravu reč, koristeći ekran.

Režim ažuriranja podataka

Prilikom ažuriranja podataka, aplikacija predlaže promene koje su se desile u stvarnim mrežnim objektima.

Podaci o pregledanju

Gotov mrežni model sa prikupljenim podacima i fotografijama može se lako pregledati pomoću veb aplikacije GeoGrid. Takođe se može učitati u sistem po Vašem izboru, jer aplikacija LV Topology prikazuje podatke u svim standardnim formatima.

Zašto biste izabrali naše rešenje?

Naše iskustvo dolazi iz

 • Implementacija sistema upravljanja imovinom i alata za prikupljanje i ažuriranje podataka sa terena. U sistemima koje smo implementirali, održava se više od 40 hiljada kilometara energetske mreže.
 • Završetak projekata o unosu podataka. U sisteme smo uneli nekoliko hiljada kilometara LVmreže.

Kao centar za istraživanje i razvoj, imamo iskustvo u implementaciji novih, inovativnih rešenja za energetsku industriju. Pogledajte naša rešenja za istraživanje i razvoj.

Koje su prednosti korišćenja aplikacije LV Topology?

 • Ažurni podaci o infrastrukturi u sistemu upravljanja imovinom zahvaljujući trenutnom izveštavanju o promenama učinjenim ili primećenim na terenu. Ovo poboljšava kvalitet poslovnih procesa.
 • Poboljšanje efikasnosti prikupljanja podataka na terenu. Ovo je omogućeno korisničkim interfejsom, automatizovanim prikupljanjem podataka sa slika, glasovnom pomoći i eliminacijom papirnih dokumenata iz terenskog rada.
 • Poboljšanje kvaliteta upravljanja zalihama, zbog sistematizacije i obogaćivanja fotografskom dokumentacijom koja se automatski uključuje u objekte u aplikaciji.
 • Eliminisanje nekih delova kancelarijskog rada, pošto se topologija mreže automatski gradi na terenu.
network topology

Pogledajte kako LV Topology može poboljšati prikupljanje podataka na terenu.

DRUGA PAMETNA REŠENJA ZA ENERGETSKU INDUSTRIJU

DH.GIS proračuni

DH.GIS proračuni

Hidraulički proračuni za toplovodne i vodovodne mreže

Topologija niskog napona

Efikasno prikupljanje podataka na terenu pomoću “glasovnog asistenta” (voice assistant) i uz pomoć analize slika (image analysis)

locdoc

LocDoc

Baza podataka prostornih dokumenata

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

google_portfolio

Google Maps Platform

Work_Force_Management1

Workforce Management

Naše rešenje zasnovano na Google mapama

Smallworld Electric Office

Proces upravljanja imovinom elektroprivrede

EL.GIS

Upravljanje mrežnim sredstvima za energiju

ELGrid

Razvoj, planiranje i upravljanje električnim mrežama

4RES

Predviđanje, planiranje i podrška za RES operatere