Network Inventory Maintenance Support (NIMS) ima za cilj automatizaciju procesa prijavljivanja promena u mreži i ažuriranje mrežnog inventara direktno sa terena. Aplikacija je kompatibilna sa svim tipovima mobilnih uređaja (dostupan je standardni veb-bazirani korisnički interfejs i poseban korisnički interfejs za PDA). NIMS je integrisan sa Smallworld Physical Network Inventory i Physical Route Manager. 

Podrška za prijavljivanje promena u mreži i ažuriranje Network Inventory System-a

Network Inventory Maintenance Support sastoji se od dva glavna elementa: aplikacije terenskog tehničara i menadžera promena. Aplikacija Lightweight Field Technician je dizajnirana da je koriste mobilni radnici. Sa veb-baziranom ili mobilnom (Smartphone / Tablet / PDA) verzijom, koristi se za unos opisa izvršenih zadataka. Svaki izveštaj sadrži opšte podatke o zadatku, adresu obavljenog posla i druge opšte atribute. Menadžer promena, dodatak aplikaciji Smallworld Inventory, koristi operater mrežnog inventara za pregled i verifikaciju izveštaja koje dostavljaju tehničari na terenu.

Prednosti

  • Poboljšan kvalitet podataka u Network Inventory
  • Pojednostavljuje implementaciju NI u organizaciji
  • Smanjuje troškove vlasništva NI
  • Povećana efikasnost rada tehničara na terenu i GIS operatera
ipad_nims

ISTRAŽITE PNI EXTENSIONS

data center manager

Data Center Manager za Inventar Fizičke Mreže

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Optical Network Atlas za PNI

Physical Route Manager for PNI

Upravljanje fizičkim rutama u prenosnim mrežama

Optical Path Scheme za PNI

Generisanje šeme za optičku mrežu

Radio Network Inventory for PNI

Inventar radio tornjeva i bežične opreme

CaTV Design za Smallworld PNI

Podrška za dizajn koaksijalnih i optičkih mreža

Service Inventory for PNI & LNI

B2B usluge u logičkom mrežnom inventaru

Data Quality Tool za Smallworld GIS

Alat za verifikaciju podataka i obradu podataka o greškama

Network Inventory Maintenance Support

Automatsko izveštavanje