Network Inventory Maintenance Support (NIMS) ima za cilj automatizaciju procesa prijavljivanja promena u mreži i ažuriranje mrežnog inventara direktno sa terena. Aplikacija je kompatibilna sa svim tipovima mobilnih uređaja (dostupan je standardni veb-bazirani korisnički interfejs i poseban korisnički interfejs za PDA). NIMS je integrisan sa Smallworld Physical Network Inventory i Physical Route Manager. 

Podrška za prijavljivanje promena u mreži i ažuriranje Network Inventory System-a

Network Inventory Maintenance Support sastoji se od dva glavna elementa: aplikacije terenskog tehničara i menadžera promena. Aplikacija Lightweight Field Technician je dizajnirana da je koriste mobilni radnici. Sa veb-baziranom ili mobilnom (Smartphone / Tablet / PDA) verzijom, koristi se za unos opisa izvršenih zadataka. Svaki izveštaj sadrži opšte podatke o zadatku, adresu obavljenog posla i druge opšte atribute. Menadžer promena, dodatak aplikaciji Smallworld Inventory, koristi operater mrežnog inventara za pregled i verifikaciju izveštaja koje dostavljaju tehničari na terenu.

Prednosti

  • Poboljšan kvalitet podataka u Network Inventory
  • Pojednostavljuje implementaciju NI u organizaciji
  • Smanjuje troškove vlasništva NI
  • Povećana efikasnost rada tehničara na terenu i GIS operatera
ipad_nims

ISTRAŽITE PNI EXTENSIONS

data center manager

Data Center Manager za Inventar Fizičke Mreže

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Optical Network Atlas za PNI

Physical Route Manager for PNI

Management of Physical Routes in Transmission Networks

Optical Path Scheme za PNI

Scheme Generation for Optical Network

Radio Network Inventory for PNI

Inventory of radio towers and wireless equipment

CaTV Design za Smallworld PNI

Support for Coaxial and Optical Network Design

Service Inventory for PNI & LNI

B2B services in Logical Network Inventory

Data Quality Tool za Smallworld GIS

Data Verifier and Error Data Handler

Network Inventory Maintenance Support

Automated Reporting