Mrežne šeme za Physical Network Inventory

Optical Network Atlas (ONA) je modul koji proširuje funkcionalnost aplikacija zasnovanih na Smallworld Physical Network Inventory sa automatskim generisanjem šema za optičke rute. Automatski generiše papirnu dokumentaciju koja se lako može štampati i čitljiva je za fragmente optičke mreže potrebne za razvoj i održavanje. Šeme se generišu korišćenjem dinamički praćenih optičkih ruta, počevši od date lokacije ili spajanja koristeći odabrane optičke kablove/vlakna ili ODF portove. Svi delovi šeme su podeljeni na zasebne stranice tokom procesa generisanja, omogućavajući sistemu da prikaže iste rezultate koristeći različite prikaze (Smallworld aplikacija, štampana dokumentacija, PDF).

Optical Network Atlas se integriše sa Physical Route Manager, ekstenzijom koju je razvila Globema, omogućavajući generisanje šema planiranih radova u optičkim spojnicama.

Glavne karakteristike

 • Vizualizacija optičkih ruta na nivou kabla i lokacije
 • Detaljna grafička prezentacija veza vlakana ka/od ODF-ova i unutrašnjih spojeva
 • Detaljni opisi ciljnih uređaja na putevima vlakana
 • Brza navigacija između prikazanih mrežnih elemenata
 • Šeme dostupne unutar PNI-a i takođe lako prikazive i štampane/ucrtane
 • Integrisan sa PRM (Physical Route Manager)
 • Podrška za FTTx & Passive Optical Networks
 • PNI Report Pack Integration

ONA in Network Inventory Gateway

Optical Network Atlas je dostupan preko Network Inventory Gateway-a (PNI thin klijent). ONA ekstenzije koriste isti “pogon” kao i potpuni ONA modul, koji radi sa thick Smallworld klijentom, kako bi se osiguralo da su plotouts uvek identični u svim aplikacijama i platformama. ONA šeme dostupne preko veb klijenta u velikoj meri poboljšavaju pristup podacima na terenu, pojednostavljuju planiranje i održavanje mreže i mogu se lako preneti trećim licima i tehničarima na terenu.

PREDNOSTI

 • Brzo i efikasno generisanje dijagrama na osnovu tačnih podataka
 • Smanjenje vremena potrebnog za štampanje dokumenata i razmenu šema putem e-maila koristeći PDF štampanje
 • Poboljšanja produktivnosti mobilne radne snage

ISTRAŽITE PNI EXTENSIONS

data center manager

Data Center Manager za Inventar Fizičke Mreže

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Optical Network Atlas za PNI

Physical Route Manager for PNI

Upravljanje fizičkim rutama u prenosnim mrežama

Optical Path Scheme za PNI

Generisanje šeme za optičku mrežu

Radio Network Inventory for PNI

Inventar radio tornjeva i bežične opreme

CaTV Design za Smallworld PNI

Podrška za dizajn koaksijalnih i optičkih mreža

Service Inventory for PNI & LNI

B2B usluge u logičkom mrežnom inventaru

Data Quality Tool za Smallworld GIS

Alat za verifikaciju podataka i obradu podataka o greškama

Network Inventory Maintenance Support

Automatsko izveštavanje