Generisanje šeme za optičku
mrežu

Optical Path Scheme (OPS) je modul koji proširuje funkcionalnost aplikacija zasnovanih na Smallworld Physical Network Inventory sa automatskim generisanjem šema za optičke rute. Generisane šeme predstavljaju optičku mrežu na nivou vlakana. Šema pruža informacije o brojevima vlakana i optičkim dužinama, vezama unutar spojeva i drugih uređaja, kao i opise povezanih portova. Šema se može lako prikazati standardnim Smallworld alatima.
OPS funkcionalnost podržava ključne poslovne procese: planiranje mreže, povezivanje novih korisnika na mrežu, upravljanje prekidima i održavanje mreže.

Glavne karakteristike

  • Vizualizacija optičke mreže na nivou vlakana
  • Grafički prikaz veza između vlakana unutar spojeva
  • Bojenje i grupisanje vlakana
  • Vizualizacija labavosti omotača
ops

Prednosti

  • Brzo i efikasno generisanje dijagrama na osnovu tačnih podataka
  • Smanjenje vremena potrebnog za štampanje dokumenata i razmenu šema putem e-maila koristeći PDF štampanje
  • Poboljšanja produktivnosti mobilne radne snage

ISTRAŽITE PNI EXTENSIONS

data center manager

Data Center Manager za Inventar Fizičke Mreže

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Optical Network Atlas za PNI

Physical Route Manager for PNI

Upravljanje fizičkim rutama u prenosnim mrežama

Optical Path Scheme za PNI

Generisanje šeme za optičku mrežu

Radio Network Inventory for PNI

Inventar radio tornjeva i bežične opreme

CaTV Design za Smallworld PNI

Podrška za dizajn koaksijalnih i optičkih mreža

Service Inventory for PNI & LNI

B2B usluge u logičkom mrežnom inventaru

Data Quality Tool za Smallworld GIS

Alat za verifikaciju podataka i obradu podataka o greškama

Network Inventory Maintenance Support

Automatsko izveštavanje