Smallworld Network Inventory softver vodećim provajderima nudi inteligentni inventar za kontrolu postavljanja njihove mreže. Kombinacija prostorno tačnog inventara, integrisane dizajnerske inteligencije i podrške za strateško odlučivanje je kritična za opstanak poslovanja.

Kompletan model mreže
od početka do kraja

Deo portfelja Smallworld Network Inventory, Physical Network Inventory (PNI) nudi potpunu i tačnu reprezentaciju fizičke mreže, od prekidača do korisnika. Integracijom unutrašnjih i spoljašnjih podataka o postrojenju u jedinstvenu, konsolidovanu bazu podataka, Physical Network Inventory pruža pregled mreže od početka do kraja, koji omogućava manipulaciju i vizualizaciju mrežnog modela na bilo kom nivou.

PNI podržava Vašu mrežu od osnovne mreže za prenos do bakarnih i optičkih pristupnih mreža korisnika. Modularna struktura i fleksibilnost proizvoda omogućavaju mu da podrži različite provajdere telekomunikacionih usluga, kao što su tradicionalni lokalni operateri za razmenu, novi konkurentni provajderi koji primenjuju FTTH, operateri za međurazmenu i operateri kablovske televizije. PNI je izgrađen na moćnoj prostorno omogućenoj bazi podataka koja pruža kompletan paket alata za upravljanje poslovnim kritičnim mrežnim informacijama.

Glavne karakteristike

 • Katalog opreme
 • Podrška za upravljanje radnim nalozima i generisanje fabrika materijala
 • Podrška za projektovanje i dokumentaciju i podzemnih i nadzemnih objekata
 • Efikasno upravljanje kapacitetom različitih aspekata mreže, kao što su kanali, vodovi, podovi i rack prostor
 • Generisanje niza šematskih prikaza mreže

Prednosti

 • Sigurna efikasna mreža
 • Do 20% smanjenja troškova novogradnje zbog boljeg korišćenja mrežnih resursa
 • Do 50% uštede u vremenu obezbeđivanja kroz automatizaciju prethodno ručnih procesa za dodelu fizičke putanje
 • Do 30% smanjenja vremena planiranja kroz tačan integrisani fizički i logički inventar
 • Do 40% poboljšanja produktivnosti u dizajnu mreže kroz automatizaciju procesa
 • Do 15% poboljšanja produktivnosti radne snage kroz pojednostavljene procese ažuriranja
Zakažite demo

ISTRAŽITE PNI EXTENSIONS

data center manager

Data Center Manager za Inventar Fizičke Mreže

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Optical Network Atlas za PNI

Physical Route Manager for PNI

Management of Physical Routes in Transmission Networks

Optical Path Scheme za PNI

Scheme Generation for Optical Network

Radio Network Inventory for PNI

Inventory of radio towers and wireless equipment

CaTV Design za Smallworld PNI

Support for Coaxial and Optical Network Design

Service Inventory for PNI & LNI

B2B services in Logical Network Inventory

Data Quality Tool za Smallworld GIS

Data Verifier and Error Data Handler

Network Inventory Maintenance Support

Automated Reporting