Predviđanje zasnovano na specifičnim tačkama može biti zaista skupo, što znači da manji potrošači iz obnovljivih izvora jednostavno to ne mogu priuštiti i da su jednostavno izostavljeni iz prognoze. Količina potencijalne energije koja se troši od svih tih malih i srednjih potrošača kumulativno može biti prilično velika.

PROGO je isplativo rešenje za predviđanje RES proizvodnje u određenoj oblasti. Rešenje pruža širok spektar prognoza zasnovanih na vremenskom horizontu: kratka (nekoliko dana unapred sa rezolucijom po satu), srednjoročna ili dugoročna (klimatska) predviđanja. Prognoze se prave sa razvojem mreže (nove turbine itd.) uzimajući u obzir njena predviđanja kao i njen uticaj na celu mrežu.

PROGO koristi podatke regionalne vremenske prognoze u sprezi sa predviđanjima zasnovanim na mašinskom učenju na osnovu našeg statističkog algoritma kako bi napravio pristupačne i efikasne prognoze RES proizvodnje, kao i ključna predviđanja tokova energije za izabrano područje. Omogućava povezivanje na čvorove distributivne i prenosne mreže omogućavajući analizu strujnih tokova i optimizovano upravljanje saobraćajem električne mreže. Ovaj sistem je namenjen dvema različitim grupama kupaca: operaterima DSO-a i RES-a (u mikro i makro razmerama).

Prednosti

  • Omogućavanje malim i srednjim potrošačima iz RES-a da učestvuju u predviđanjima proizvodnje olakšava potrošnju zelene energije.
  • Pristupačniji način predviđanja potreba i proizvodnje u RES-u pomaže u smanjenju troškova za proizvođače bez obzira na veličinu, čineći RES energiju mnogo konkurentnijom na tržištu.
  • Sposobnost predviđanja potrošnje i proizvodnje u različitim vremenskim horizontima i različitom učestalošću u zavisnosti od potreba. Ovo pomaže stabilnosti i sigurnosti mreže.