iMDC – Mobilni Data Collector

iMDC – Mobilni Data Collector

Efikasno sakupljanje podataka sa terena i izveštavanje o radu uz pomoć glasa i slike, sa preciznom lokacijom

locdoc

LocDoc

Baza podataka prostornih dokumenata

google_portfolio

Google Maps Platform

Work_Force_Management1

Workforce Management

Naše rešenje zasnovano na Google mapama

Smallworld Gas Distribution Office

Smallworld Global Transmission Office

Upravljanje mrežom