soral

SORAL

Sistem za praćenje i procenu rizika kvara MV kablovskih vodova

Elgrid2020

ELGrid 2020

(R)evolucija u predviđanju i optimizaciji energetskih i distributivnih mreža

progo

PROGO

Predviđanje proizvodnje obnovljivih izvora energije na osnovu područja

esrs

ESRS

Inteligentni sistem za rekonfiguraciju lv mreže

DH.GIS – Upravljanje toplotnom mrežom

Upravljanje toplotnom mrežom

ELGrid

Razvoj, planiranje i upravljanje električnim mrežama

4RES

Predviđanje, planiranje i podrška za RES operatere