iMDC – Mobilni Data Collector

iMDC – Mobilni Data Collector

Efikasno sakupljanje podataka sa terena i izveštavanje o radu uz pomoć glasa i slike, sa preciznom lokacijom

locdoc

LocDoc

Baza podataka prostornih dokumenata

Physical Network Inventory

GE Smallworld PNI

Logical Network Inventory

GE Smallworld LNI

Optical Network Atlas za PNI

Physical Route Manager for PNI

Upravljanje fizičkim rutama u prenosnim mrežama

Optical Path Scheme za PNI

Generisanje šeme za optičku mrežu

Radio Network Inventory for PNI

Inventar radio tornjeva i bežične opreme

CaTV Design za Smallworld PNI

Podrška za dizajn koaksijalnih i optičkih mreža

Service Inventory for PNI & LNI

B2B usluge u logičkom mrežnom inventaru