Razvoj GIS sistema i upravljanje mrežnim sredstvima u kompaniji za daljinsko grejanje

Saznajte više o Enea Ciepło, kompaniji koja koristi DH.GIS već 20 godina. Sistem podržava Enea-u u upravljanju radom na terenu, grejnom mrežom i još mnogo toga.

Uvod

U Bjalistoku, sistem daljinskog grejanja zadovoljava oko 80% potreba grada i pojedinih objekata u okolini opštine Juchnowiec Kościelny (Kleosin).

Prema izveštaju od 1.01.2022, toplovodna mreža Enea Ciepło obuhvata 280,15 km visokoparametarske mreže za grejanje vode, 15,15 km parne mreže, 2065 čvorova za grejanje vode i 5 parnih čvorova. Dužina mreže izgrađene u predizolovanoj tehnologiji sistematski se povećava i iznosila je 164.985 km početkom 2022. godine. Kompanija je 2021. godine isporučila 3962 TJ toplotne energije stambenim i poslovnim zgradama ukupne površine 8796 m² i kapaciteta 41901 m³.

Toplotna energija za sistem grejanja Bjałistoka proizvodi se iz tri glavna izvora:

 • Toplana i elektrana Bjałistok
 • Toplana „ Zachód”
 • Postrojenje za odlaganje komunalnog otpada (ZUOK)
 • Dodatno snabdevanje iz rezervnih izvora

Sadržaj:

Industrija: Daljinsko grejanje
Država: Poljska
Rešenje / Usluga: DH.GIS, GeoGrid, FME
Kategorija: Upravljanje mrežnim inventarom 

Enea Ciepło je deo Enea Grupe, Poljske energetske kompanije. Deluje u celom energetskom lancu vrednosti, od vađenja uglja do proizvodnje, distribucije i trgovine električnom energijom. Do 2017. godine, Enea Cieplo je bila poznata kao Opštinsko preduzeće za snabdevanje toplotom Bjalistoka (MPEC Białystok). Njegove aktivnosti pokrivaju proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom.

Izazov

Početkom 2000-ih, MPEC Białystok je uočio potrebu za modernim pristupom u upravljanju mrežnim sredstvima. Takav pristup je morao biti zasnovan na pouzdanim saznanjima o mrežnoj infrastrukturi i događajima.

Kompanija je 2002. godine odlučila da implementira Geografski Informacioni Sistem (GIS) za industriju grejanja. Takav sistem bi povećao kvalitet mrežnih podataka i ubrzao pristup ovim podacima, a takođe bi omogućio kompaniji da izvrši analizu mreže, odabere efikasnije parametre grejanja, brže reaguje na prekide i na kraju, smanji troškove održavanja mreže.

Rešenje

Početna implementacija (2003.)

Nakon sticanja iskustva i informacija o postojećim i implementiranim sistemima upravljanja zalihama i mrežnom infrastrukturom, kao i konceptualizacije funkcionalnih zahteva, kompanija je odlučila da kupi i implementira GE Smallworld softver i usko povezane Globemine aplikacije.

Globemin tim za implementaciju suočio se sa velikim izazovom, kako zbog obima posla, tako i zbog naizgled nerešivih problema.

Podelili smo implementaciju u faze. Kako bismo skratili vreme unosa geometrije mreže, tehničke infrastrukture i njihove međusobne povezanosti, postavili smo prioritete za otpremanje podataka o objektima.

Tako je postepeno počela da se stvara baza podataka DH.GIS sistema.

Iste godine, Globema je nadogradila sistem sledećim DH.GIS modulima:

 • The Main Module (Glavni modul),
 • DH.GIS Calculations (DH.GIS proračuni),
 • DH.GIS Outage Management (Upravljanje kvarovima DH.GIS-a),
 • DH.GIS Dispatcher,
 • DH.GIS Web, aplikacija za pretraživanje podataka.

Sledeći alati su dopunili rešenje:

 • SuperEdit za kalibraciju karte
 • GE products – SOM DGN i ODBC za integraciju i korišćenje pozadinskih mapa.

Implementacija je uključivala:

 • pribavljanje i čuvanje eksternih podataka,
 • upravljanje unosom industrijskih podataka,
 • obavljanje integracija sa drugim sistemima,
 • prilagođavanje sistema potrebama klijenta.

Globema je takođe počela da pruža usluge održavanja nakon garantnog roka. Naš ugovor iz 2010. godine uključivao je usluge sistemske administracije kao i redovne razvojne radove.

Rešenje – arhitektura sistema

Inicijalna arhitektura rešenja, koju smo isporučili MPEC-u i kasnije proširili dodatnim komponentama, je dizajnirana da obezbedi potrebnu efikasnost i dostupnost.

Srce rešenja je Smallworld GIS baza sa eksternim vektorskim mapama i različitim dokumentima koji su deo imovine kompanije.

Zahvaljujući korišćenju FME-a, platforme za integraciju i obradu podataka (koju takođe isporučuje Globema), podaci su prikupljeni, ekstrahovani i integrisani na jednom mestu. Zaposleni mogu da pretražuju i koriste ove podatke tokom različitih poslovnih procesa preko DH.GIS i DH.GIS Web aplikacija, kao i GeoGrid-a u njegovoj verziji za mobilne uređaje.

U početku je za pripremu analiza upravljanja korišćen proizvod Smallworld Spatial Intelligence (SI), a kasnije je zamenjen savremenim rešenjem pod nazivom GeoSpatial Analysis (GSA).

Funkcionalni razvoj sistema u narednim godinama

Narednih godina sistem je dobio široku primenu i unapredio održavanje mreže i kvalitet usluge korisnicima. Istovremeno, pojavile su se nove ideje i potrebe za proširenjem funkcionalnosti, što je rezultiralo intenzivnim radom MPEC Białystok zajedno sa Globemom. Završili smo sledeće projekte:

2007-2008

Između 2007. i 2008. godine dodali smo novu poziciju dispečera i ( na osnovu korisničkog iskustva sistema) prilagodili model podataka, stilove prikaza i druge funkcionalnosti. Sproveli smo i obuke programiranja koje su omogućile zaposlenima MPEC-a da sami razviju sistem. Naš sledeći dogovor iz 2011. uključivao je ažuriranje sistema na najnoviju verziju Smallworld 4.2 i njegovu integraciju sa Egeria ERP sistemom.

2012-2013

GE je 2012. godine ukinuo proizvod Spatial Intelligence i zamenio ga modernijim alatom, Geospatial Analysis (GSA).

2013. smo implementirali DH.GIS Real Assets modul za upravljanje imovinom i isporučili FME Desktop u Smallworld verziji. To je univerzalna platforma za integraciju podataka koja je omogućila našem klijentu da očisti, pretvori i učita podatke iz različitih izvora u DH.GIS sistem.

U 2013. godini takođe smo implementirali i sopstveni softver, GeoGrid, koji deluje kao SaaS servis. GeoGrid koriste tehničari za rad na terenu; omogućava im pristup podacima i geografski lociranom GIS modelu toplovodne mreže.

2017-2018

U periodu od 2017. do 2018. implementirali smo Collisions and Technical Connection Conditions modul. Koristi se tokom popravki i novih investicionih procesa za upravljanje mrežnim rutama u odnosu na mreže drugih kompanija.

Prednosti

Najvažnije prednosti implementacije DH.GIS sistema u MPEC/Enea Ciepło (kako su to opisali naši korisinci) uključuju:

Podrška u upravljanju infrastrukturom za grejanje

 • Pogodan pristup pouzdanim tehničkim i eksploatacionim podacima o mreži i drugim objektima. Podacima može pristupiti, u bilo kom trenutku, bilo koji ovlašćeni zaposleni preko GIS.Web/Net aplikacije i Google/GeoGrid-a.
 • Organizovana dokumentacija i mogućnost povezivanja sa objektima u bazi podataka. Ovo pojednostavljuje sređivanje tehničke dokumentacije i izdavanje tehničkih uslova.
 • Efikasnije operacije zbog mogućnosti direktnog rada sa podacima. Podaci se neprestano ažuriraju i lako je generisati izveštaje i analize.
 • Mogućnost štampanja planova i mapa koje sadrže podatke iz sistema. Korisni su za eksploataciju i tehničke usluge u svakodnevnom radu.
 • Poboljšana i standardizovana obrada zahteva.
 • Podrška za obradu zahteva u vezi sa parcelama u vlasništvu i naknade za rukovanje od strane mrežne infrastrukture koja pripada drugim industrijama.
 • Poboljšan proces identifikacije mesta za izgradnju mreže i poštovanje zakona.

Podrška u održavanju i korišćenju mreže

 • Podrška u održavanju tekućih mrežnih operacija, kao i kreiranje inventara stanja mrežnih uređaja, prekidača za napajanje objekata i performansi izvora toplote.
 • Mogućnost brzog lociranja mrežnih događaja, registrovanja prekida i analize njihovih uzroka i efekata.
 • Uštede vezane za smanjenje gubitka energije i toplote, moguće zahvaljujući brzim prekidačima i opciji lociranja kvarova.
 • Ograničeni prekidi i povezani troškovi.

Podrška u planiranju proširenja i modernizacije sistema grejanja

 • Skraćeni proces planiranja i projektovanja zahvaljujući prostornoj mrežnoj slici i informacijama o nekretninama i korišćenju zemljišta.
 • Preciznije procene troškova i smanjenje rizika od nuđenja usluga u oblastima kojima nedostaju mrežna sredstva.

Način za pregledanje podataka i izvođenje poslovnih analiza u prostornom kontekstu kao i agregiranje podataka iz različitih aplikacija i sistema, takođe eksternih. Ovo omogućava našem klijentu:

 • Deljenje pouzdanih, konzistentnih podataka potrebnih za izvođenje analiza i inženjerskih proračuna, traženje i vizualizaciju lista infrastrukturnih elemenata prema trenutnim potrebama.
 • Efikasniju pripremu tehničkih i marketinških analiza. Oni se koriste za donošenje informisanijih razvojnih odluka i u različitim planovima i izveštajima, uključujući izveštaje koje zahteva zakon.
 • Pripremu izveštaja i statistike o performansama mrežne infrastrukture na efikasniji način.
 • Podršku korisničkoj službi, npr. rukovanje izveštajima o prekidu rada.

Struktura, detalji i otvorenost sistema omogućavaju:

 • Integraciju DH.GIS sistema sa drugim sistemima i modulima u kompaniji.
 • Integraciju sa sistemom Termis koji prati trenutnu poziciju ventila.
 • Korišćenje modula koje obezbeđuje Globema, kao što su kalkulacije, upravljanje prekidima, dispečer i realna imovina (Calculations, Outage Management, Dispatcher, Real Assets).
 • Implementaciju modula (zajedno sa Globemom) iniciranih od strane korisnika, kao što su kolizije i uslovi tehničke veze (Collisions and Technical Connection Conditions).
 • Integraciju sa drugim aplikacijama koje su izgrađene u kompaniji na osnovu podataka koji dolaze iz DH.GIS sistema i telemetrijskih sistema – telemetrijska mapa sa bogatim sadržajem.

Zaključak

Bogumiła Roszkowska, zamenica direktora u Odeljenju za tehničku analizu i dokumentaciju u Enea Ciepło, sumirala je dugogodišnju saradnju sa Globemom u pogledu implementacije i razvoja DH.GIS sistema. Ona citira poznatog majstora borilačkih veština i glumca Brusa Lija:

“Jedini način za razvoj je stalno podizanje letvice, jedino merilo uspeha je napor koji ulažemo da to postignemo.”

Tokom skoro 20 godina korišćenja DH.GIS sistema, postao je suštinski, svakodnevni alat za zaposlene Enea Ciepło.

Mnogi faktori su doprineli ovom ishodu. Najvažniji je angažman i sistemska saradnja sa Globemom koja je garantovala kontinuitet razvoja sistema adekvatan nastalim poslovnim izazovima i potrebama kao i širok spektar aplikacija za DH.GIS u kompaniji. To je još uvek moguće zahvaljujući kreativnosti korisnika koji pronalaze nove oblasti za korišćenje modula kao što su upravljanje prekidima, kalkulacije, stvarna sredstva i kolizije, ali i dodatne spoljne komponente kao što su GSA i FME.

Neki primeri uključuju korišćenje GeoGrid-a za podršku tehničarima na terenu, korišćenje Collisions modula za podršku procesu koordinacije različitih investicija i korišćenje FME i GSA za sprovođenje različitih analiza upravljanja.

Sistem je kontinuirano podržavan, kako u održavanju njegovog rada, tako i u unapređenju na nove verzije, administraciji softvera i završetku razvoja.

GIS sistem je najuniverzalnije sredstvo za obradu prostornih podataka i njegov razvoj u potpunosti zavisi od potreba, pronalaska i saradnje njegovih korisnika i dizajnera/programera.

Otkrijte i druge uspešne priče:

PERN

Razvijanje sistema Network Inventory Management u modelu Pay-As-You-Go u PERN-u

SeZaM sistem, zasnovan na platformi GE Smallworld, podržava cevovode, kao i telekomunikacione i energetske mreže u PERN-u.

Polenergia

Mrežni inventar podržava rast Polenergije zasnovan na M&A

Saznajte kako smo standardizovali upravljanje mrežom u jednom od najvećih distributera energije u Poljskoj i organizovali podatke iz 30 oblasti koje obuhvataju 11 hiljada korisnika.

Zakažite sastanak kako biste ostvarili slične rezultate u Vašoj kompaniji!