Optimizacija rute uz pomoć Field Service Management alata

Saznajte kako su Globemini alati za optimizaciju pomogli ovoj maloprodajnoj kompaniji da dostigne svoje poslovne ciljeve.

Industrija: Maloprodaja
Rešenje / Usluga:  GeoTask
Kategorija: Field Service Management

Izazov

U maloprodajnoj kompaniji postavili su za cilj da se obavi niz poslova, uključujući i kontrolu izloga u njihovim prodavnicama, kao i verifikaciju porudžbina. Ovim poslovima bi bilo obuhvaćeno 2.000 maloprodajnih objekata u roku od desetak radnih dana. Kako bi ispunila zahteve ovako velikog projekta, kompanija je morala da angažuje predstavnike prodaje, koji bi im pomogli u proceni koliko će im novih zaposlenih biti potrebno da bi se ispunile pretpostavke projekta.

Klijent je takođe tražio način da isplanira optimalan zadatak i raspored ruta kako bi se posao obavljao što efikasnije, a predstavnici prodaje ne bi morali da prelaze dodatne kilometre bez potrebe. Bilo je važno pouzdano proceniti vreme putovanja predstavnika prodaje do mesta izvršenja zadataka kako bi se izračunali stvarni putni troškovi (mesta prodaje su bila raspoređena širom Poljske).

Vreme je takođe bilo ključni faktor, pošto ga klijent nije imao dovoljno da izgradi i uporedi rute svojih predstavnika prodaje koristeći tradicionalne metode. Želeli su da sprovedu ceo proces što je brže moguće i dobiju najbolji mogući ishod.

Kompanija je zahtevala analizu kako bi saznali:

koliko zaposlenih bi trebalo da bude angažovano za sprovođenje revizije?

koje bi trebalo da budu lokacije novozaposlenih predstavnika prodaje?

kako oganizovati rute da bi putovanje do određene tačke bilo što kraće i da bi se maksimizirala efikasnost rada?

Rešenje

Klijent je odredio svoj uslov: broj mesta koje je trebalo uključiti prilikom planiranja ruta i vršenja analize ruta; precizirali su koliko vremena treba da traje pružanje usluga na svakom mestu; koliko vremena svaki zaposleni treba da provede na jednom zadatku i broj radnih sati.

Uslovi unosa koje određuje naš klijent

Kako postupiti sa 2000 zadataka (svaka lokacija je trebalo da se poseti samo jednom), u roku od 15 dana, uzimajući u obzir da je prosečno vreme predstavnika prodaje za obavljanje zadatka 25 minuta, a radni dan 8 sati?

Globemin zadatak je bio da pronađe odgovor na sledeća pitanja:

  • koliko zaposlenih bi kompanija trebalo da zaposli?
  • na kojim lokacijama?
  • kako urediti svoje rasporede da bi projekat izveli što efikasnije?

Za sprovođenje analize koristili smo naša rešenja: GeoTraxx i GeoTask Planner. Oni preuzimaju informacije iz Google Mapa i koriste ih za optimizaciju ruta i planiranje zadataka na terenu. Pored toga, koristili smo FME, platformu za integraciju i obradu geoprostornih podataka, kako bismo odredili optimalne početne lokacije predstavnika prodaje.

Kakvi su rezultati analize sprovedene za klijenta?

Odredili smo broj zaposlenih koji će opsluživati lokacije, uzimajući u obzir zahteve klijenata u pogledu dužine radnog dana i vremena potrebnog za obavljanje svakog pojedinačnog zadatka.
Identifikovali smo najbolje početne i krajnje lokacije za zaposlene, a samim tim i gde bi bilo najbolje angažovati ljude za obavljanje svakog zadatka.
Razgraničili smo regione usluga i dodelili zaposlene svakom regionu.
Kreirali smo dnevne planove ruta sa određenim brojem poseta i vremenom putovanja, vodeći računa o potrebi ravnomerne raspodele zadataka među zaposlenima.
Vizuelno smo prikazali rute predstavnika prodaje na mapi.
Izračunali smo minimalni broj kilometara neophodan za izvršenje zadatka.
Naznačili smo najmanje isplative zadatke i rute kako bi klijent mogao da donese adekvatnu odluku o mogućim promenama rasporeda.

Rezultat

Korišćenjem automatizovanih alata za planiranje rute, klijent je u kratkom vremenskom periodu dobio:

  • detaljnu analizu dostupnih ruta za predstavnike prodaje,
  • proračun koliko predstavnika prodaje treba da bude zaposleno.

Klijent nije morao da vrši nikakve dugačke proračune ili analize, niti da angažuje stručnjake za logistiku za ovaj proces. Kompanija će sada moći lakše da proceni troškove sprovođenja celokupnog procesa revizije maloprodajnog objekta.

Dalji razvoj događaja

Jedan od faktora koji je uticao na izračunavanje optimalnih putnih pravaca bila je lokacija predstavnika prodaje koji obavljaju poslove. Klijent nije mogao da pronađe zaposlene na svim preporučenim lokacijama. Zbog toga smo preračunali rute tako što smo uneli lokacije na kojima su ljudi stvarno bili zaposleni – sa ciljem da logistički proces učinimo što realnijim.

Da li vam je ova studija slučaja zanimljiva? Zakažite sastanak kako biste postigli slične rezultate u svojoj kompaniji!

Otkrijte druge uspešne priče

Kompanija za dizajn enterijera

Unapređen kvalitet korisničkog servisa u međunarodnoj kompaniji za dizajn enterijera zahvaljujući GeoTask rešenju

GeoTask je omogućio našem klijentu da pojednostavi rad dispečera, terenskog osoblja i konsultanata uz postizanje primarnog cilja kompanije – poboljšanje usluge za korisnike u oblasti reklamacija, kao i isporuke nameštaja i ugradnje.

Deli2

Profesionalna isporuka namirnica za 24 sata uz rešenje Field Service Management

Saznajte kako GeoTraxx rešenje podržava Deli2, online prodavnicu namirnica, obezbeđujući visok kvalitet isporuke.