Network Inventory podržava rast Polenergije zasnovan na M&A

EL.GIS/Smallworld sistem u Pay-As-You-Go modelu za Polenergia Dystrybucja

Saznajte kako smo standardizovali upravljanje mrežom u jednom od najvećih distributera energije u Poljskoj i kako smo organizovali podatke o 30 oblasti koje obuhvataju 11 hiljada korisnika.

Sadržaj:

polenergia

Industrija: Energija
Država: Poljska
Proizvod / Usluga: EL.GIS/Smallworld
Kategorija: Upravljanje mrežnim inventarom (Network Asset Management)

Polenergia Dystrybucja deluje kao nezavisni operater distributivnog sistema (DSO) u Poljskoj. Kompanija je deo grupe Polenergia i jedan je od najvećih privatnih distributera električne energije u Poljskoj. Polenergia Dystrybucja posluje u celoj zemlji i kreira nova distributivna područja. Trenutno, kompanija pruža usluge distribucije i prodaje energije za više od 18.000 potrošača širom Poljske, sa godišnjim obimom distribuirane energije od 290,5 GWh.

Polenergia Dystrybucja

Poslovni model

Polenergia Dystrybucja nudi kompleksne usluge distribucije i prodaje energije. Usluge distribucije se pružaju na različitim nivoima naponske i tarifne grupe, preko savremenih 110 kV HV/MV trafostanica i MV/ Iv 15/0,4 kV transformatorskih stanica.

Zahvaljujući širokim kompetencijama u upravljanju projektima, kompanija uspešno realizuje nove projekte, istovremeno povezujući nove oblasti distribucije. Polenergia Dystrybucja Sp. Z.o.o. svoju ponudu usmerava ka korisnicima iz svih oblasti, a posebno vlasnicima i investitorima:

  • posebne ekonomske zone
  • tržni centri
  • poslovne i maloprodajne zgrade, industrijski objekti i skladišta
  • stambena naselja

Izazov

Poslovni model kompanije je ono po čemu se Polenergia razlikuje od drugih DSOs. Model je zasnovan na dinamičkom razvoju mrežne infrastrukture, brzom porastu broja korisnika i radu u mnogim odvojenim distributivnim oblastima. Rast se uglavnom zasnivao na preuzimanju novih operativnih područja sa postojećom mrežom i njenom proširenju.

Efikasno upravljanje zahtevalo je sistem sa jednom centralnom bazom podataka koja bi mogla da napravi inventar resursa i omogući kompaniji da modelira mreže sa njihovim topologijama i internim šemama objekata. Tokom procesa nabavke, kompanija je povezala nove mreže sa različitim nivoima amortizacije, često bez pristupa standardizovanoj dokumentaciji. Ovo bi pomoglo da se standardizuju procesi i da podaci o mrežnoj infrastrukturi budu dostupni za trenutni, lak pristup. Implementirani sistem je morao biti spreman za sistematski rast mreže i podržavati druge poslovne procese.

Početak

U 2016. godini, Polenergia Dystrybucja je odlučila da implementira GIS za podršku upravljanju mrežnim sredstvima. Glavni poslovni izazov je bio:

Implementaciju sistema za upravljanje mrežnim sredstvima POLDZMS diktira dinamičan razvoj i potreba za standardizacijom procesa rada. Zbog organizacione strukture, potrebno je da implementiramo aplikaciju koja pomaže zaposlenima da izvrše svoje standardne zadatke DSO operatera uglavnom u:

  • upravljanju različitim investicionim procesima koji se odnose na postojeću i novu mrežnu imovinu
  • složenom upravljanju procesom priključenja, od izdavanja uslova za priključenje do pribavljanja infrastrukture
  • kreiranju mrežnog inventara energetske mreže, generisanju izveštaja za Regulatornu kancelariju za energetiku, održavanju ažurnog statusa pojedinih investicionih procesa, verifikacija budžeta, itd.
energy solutions

Tokom tendera, Polenergia je odabrala naš EL.GIS sistem zasnovan na platformi GE Smallworld. Izbor je napravljen na osnovu funkcionalnosti sistema, kao i atraktivnih troškova implementacije.

Još jedan važan faktor bila je opcija za implementaciju modela Pay-As-You-Go koji je odgovarao poslovnom modelu Polenergije. Garantovao je niske početne troškove i razvoj alata u skladu sa rastućim potrebama kompanije i industrije. Osim podrške održavanju sistema, ugovor je dopunjen i uslugama unosa podataka za nova područja poslovanja.

map

Rešenje

U toku projekta realizovali smo sledeće zadatke:

Implementacija EL.GIS sistema – sistem za upravljanje mrežnim sredstvima

Tokom projekta isporučili smo i implementirali EL.GIS sistem baziran na vodećoj GIS platformi Smallworld kompanije General Electric. Sistem je uključivao standardne module koji podržavaju planiranje razvoja, ulaganja i održavanja.

El.GIS screen
FME screen

Isporuka FME – alata za obradu i integraciju podataka

Takođe smo implementirali FME- ETL alat za poboljšanje procesa obrade prostornih podataka iz različitih izvora i formata. FME uključuje poseban modul za GESUT (Geodetska evidencija javnih preduzeća).

Migracija podataka i izgradnja mrežnog modela

Sakupili smo podatke o 30 distributivnih područja koja opslužuju skoro 11.000 korisnika. Model podataka obuhvata sve naponske nivoe, kablovske vodove, trafostanice sa njihovom opremom i brojila energije.

network data screen

U roku od 4 godine, nakon početne implementacije, Polenergia je postepeno modelirala dodatne oblasti rada u sistemu. Trenutno pokriva više od 70 operativnih oblasti koje opslužuju više od 18.000 korisnika na srednjem i niskom naponu.

Istovremeno smo nudili podršku rešenju i radili na njegovom razvoju. Napravili smo browser tool za deljenje podataka sa spoljnim kompanijama, prilagodili model podataka prema novim zahtevima oblasti, obučili nove korisnike i migrirali proizvodno okruženje na novu hardversku platformu.

Prednosti nakon nekoliko godina korišćenja EL.GIS sistema

Posle skoro 5 godina korišćenja sistema, sa sigurnošću se može reći da, zahvaljujući skalabilnosti rešenja, EL.GIS ostaje visoko efikasan alat koji se efikasno nosi sa novim izazovima. Glavne prednosti uključuju:

Topološki model mreže koji omogućava kompaniji da izvrši analizu toka i pravca snabdevanja tokom faze razvoja i rada mreže

Pogodan pristup potrebnim podacima

Lakši proces preuzimanja i efikasnog upravljanja novim distributivnim područjima

Skraćivanje vremena potrebnog za identifikaciju mesta prekida i korisnika pogođenih prekidom

Standardizacija procesa kompanije

Dariusz Bednarski, potpredsednik Polenergije, naglašava da je uspeh bio zasnovan na jedinstvenim karakteristikama primenjenog sistema. Drugi važan element bio je model Pay-As-You-Go koji je omogućio kompaniji da razvije i prilagodi funkcije sistema rastućim poslovnim potrebama.

Saznajte više na osnovu drugih studija slučaja

Netia

Dugogodišnji korisik Netwrok Inventory sistema – Smallworld u kompaniji Netia

Saznajte kako u poslednjih 20 godina Smallworld pomaže kompaniji Netia da razvije mrežu, upravlja infrastrukturom i uvede najsavremenije usluge.

Smallworld GIS  |  Upravljanje mrežnim inventarom  |  Telekomunikaciona industrija

Exatel

Kako je Exatel poboljšao upravljanje infrastrukturom svojih telekomunikacionih usluga od početka do kraja

Saznajte kako je Globema podržala Exatel u primeni rešenja Smallworld Network Inventory Solution da odgovori na izazove telekom operatera.

Smallworld GIS  |  Upravljanje mrežnim inventarom  |  Telekomunikaciona industrija

Zakažite sastanak kako biste ostvarili slične rezultate u Vašoj kompaniji!