Objedinjeni komandni sistem podrške za Poljske službe hitne medicinske pomoći

SWD PRM Studija slučaja

O projektu

Saznajte kako je naš tim pomogao da se unapredi rad Poljskih medicinskih dispečerskih centara i spasilačkih timova.

Sadržaj:

Industrija: Hitna medicinska pomoć
Država: Poljska
Rešenje / Usluga: SWD PRM, Terenska služba i upravljanje mobilnom radnom snagom

Izazov

Cilj projekta koji je sproveo IT projektni centar (CPI – Centrum Projektów Informatycznych) bio je stvaranje nacionalnog IT sistema za hitne komunikacije (SIPR – System Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego). Svrha sistema je bila da standardizuje i unapredi operacije hitne medicinske pomoći širom zemlje. Sistem je bilo potrebno integrisati sa postojećim sistemima Urgentnog komunikacionog centra kao i sa Univerzalnim modulom mape (aplikacije koje koriste geoprostorne podatke), Medicinskim informacionim sistemom i drugim domenskim sistemima.

Sistem podrške komandi za nacionalne službe hitne medicinske pomoći (SWD PRM – System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego) je deo sistema SIPR. Globema i naš partner, Pentegy, pobedili su na javnom tenderu za razvoj ovog sistema.

Krajnji korisnici SWD PRM su dispečeri hitnih timova (koji dodeljuju hitnu pomoć hitnim pozivima) i sami timovi hitne medicinske pomoći. Jedan od ciljeva sistema je bio podrška timovima hitne medicinske pomoći da što brže dođu do mesta pružanja pomoći kao i jednostavno održavanje medicinske dokumentacije.

Pošto zdravlje i život ljudi zavise od efikasnog funkcionisanja Sistema podrške komandi za Nacionalnu hitnu medicinsku pomoć, bilo je ključno da sistem bude bez kvarova i da može da radi 24/7, kao i da se nove verzije softvera i naknadna proširenja mogu implementirati bez ometanja rada njenih korisnika.

Ovaj projekat je subvencionisan kroz projekat „ Emergency Communication System” u okviru Operativnog programa za inovativnu ekonomiju finansiranog od strane EU, Priority Axis 7 – “Information Society – Heading for Electronic Administration Services”.

Naš doprinos projektu

SWD PRM sistem je razvijan “od nule”. Naš tim je bio odgovoran za:

 • Sprovođenje analize zahteva
 • Izgradnja temelja sistema. Napravili smo operativne aplikacije za timove dispečera i timove hitne medicinske pomoći (desktop i mobilna verzija)
 • Projektovanje arhitekture sistema i kreiranje osnovnih mehanizama
 • Razvoj modula Analyst, koji omogućava analizu i korekciju podataka. Modul je namenjen dispečerima timova hitne medicinske pomoći, vojvodskim kancelarijama i Ministarstvu zdravlja
 • Kreiranje i konfigurisanje baza podataka sa informacijama o hitnim pozivima, lokacijama hitne pomoći, medicinskoj dokumentaciji i drugim podacima
 • Projektovanje i montaža hardverske infrastrukture, izvođenje konfiguracija u server sobama
 • Instaliranje sistema u nekoliko desetina medicinskih dispečerskih centara
 • Integracija SWD PRM sistema sa sistemom centara za obaveštavanje o vanrednim situacijama (112)
 • Nekoliko godina, od prvog pokretanja sistema, obezbeđivali smo 24/7 tehničku podršku za sistem (trenutno je pruža druga kompanija)

Korisnici sistema

Medicinski dispečeri
Članovi tima hitne medicinske pomoći
Lekari koji koordiniraju hitnu medicinsku pomoć
Ministarstvo zdravlja

Rezultati

Za manje od godinu dana izgradili smo sistem podrške komandi za nacionalne službe hitne medicinske pomoći (SWD PRM – System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego). To je centralni sistem za upućivanje vozila hitne pomoći i hitne medicinske pomoći; poboljšava radni tok i protok informacija u hitnim službama i značajno skraćuje vreme reagovanja na hitan slučaj.

Prvo pokretanje proizvodnje SWD PRM-a održano je u junu 2016. godine u medicinskom dispečerskom centru u Gorzow Wielkopolski na dve dispečerske pozicije i 6 medicinskih spasilačkih timova u operativnoj oblasti Gorzow. Krajem oktobra 2017. godine završena je implementacija SWD PRM u celoj zemlji.

SWD PRM omogućava:

 • efikasno upravljanje timovima hitne medicinske pomoći
 • pouzdanu i preciznu razmenu informacija o incidentima između svih hitnih službi (medicinskih spasilačkih timova, vatrogasne službe, policije i centara za obaveštavanje spasilaca – 112)
 • trenuto uključivanje policije i vatrogasaca u rešavanje incidenta, zahvaljujući integraciji sa sistemom centara za obaveštavanje spasilaca – 112
 • timovi podrške da brzo stignu do mesta hitne pomoći
 • dodeljivanje zadataka i evidentiranje medicinskih aktivnosti
 • pripremanje medicinske dokumentacije na mobilnim uređajima
 • rukovanje nepredviđenim događajima – premeštanje zadataka iz jednog dispečerskog centra u drugi u slučaju kvara
 • praćenje lokacije i statusa medicinskih spasilačkih timova
 • priprema izveštaja za Nacionalni zdravstveni fond
 • održavanje efikasne komunikacije između timova
 • integraciju sistema hitne medicinske pomoći sa telefonskim komunikacionim sistemom
 • analiziranje podataka radi poboljšanja rada hitnih službi u Poljskoj

Podržavamo medicinske spasilačke timove širom zemlje

Sistem podrške komandi za nacionalne službe hitne medicinske pomoći uveden je u nekoliko desetina dispečerskih centara i 1585 timova hitne pomoći širom Poljske.

Jedinstveni sistem omogućava premeštanje zadataka iz jednog dispečerskog centra u drugi u slučaju kvara ili preopterećenja. Nacionalna baza podataka omogućava Ministarstvu zdravlja da vodi registar pre-bolničke nege, koji se može koristiti za unapređenje nacionalnih službi hitne pomoći.

Jedan od ishoda implementacije SWD PRM sistema je centralizacija, koja skraćuje vreme obrade zadataka. Međutim, najvažnija prednost sistema je mnogo kraće vreme reagovanja jedinica hitne pomoći koje rade na granicama regiona operacije.

SWD PRM je jedinstven sistem u Evropi koji centralizuje upravljanje svim timovima hitne medicinske pomoći u Poljskoj. To je takođe i najveća baza podataka medicinske pomoći koja čuva informacije širom zemlje. Ovo omogućava vršenje preciznih analiza za donošenje planova i adekvatnih odluka o medicinskim uslugama.

Ukratko o SWD PRM

Ko koristi informacije implementirane u SWD PRM?

 • dispečeri koji pokrivaju 220 pozicija
 • lekari i bolničari koji rade u 1585 medicinskih spasilačkih timova
 • lekari koji koordiniraju hitnu medicinsku pomoć
 • analitičari zaduženi za obračune sa Fondom za zdravstvo
 • predstavnici Ministarstva zdravlja
 • centralni, regionalni i lokalni administratori sistema
220
dispečerske pozicije
1585
ekipe hitne medicinske pomoći

SWD PRM podržava bolničare tokom pandemije

Kako bismo podržali službu hitne medicinske pomoći tokom pandemije korona virusa, za manje od 3 dana kreirali smo novu funkcionalnost koja pomaže timovima hitne pomoći da izbegnu zarazu korona virusom.

Udružili smo se sa kompanijom Gabos Software i Nacionalnim centrom za praćenje hitne medicinske pomoći.

Kako funkcioniše nova funkcionalnost?

Ukoliko je lokacija za hitne slučajeve domaćinstvo u karantinu, sistem šalje automatsko obaveštenje. Ova informacija se dostavlja i dispečeru i timu hitne medicinske pomoći i na taj način tim je spreman da nastavi sa svim procedurama koje sprečavaju izlaganje virusu COVID-19.

Kako bismo unapredili terenski rad hitnih službi tokom pandemije, u aprilu 2020., besplatno smo podelili naše alate za upravljanje uslugama na terenu SWD PRM svim pružaocima javnih usluga koji su uključeni u borbu protiv COVID-19.

Saznajte više o uspesima naših klijenata

Netia

Dugogodišnji sistem za mrežni inventar – Smallworld u kompaniji Netia

Saznajte kako u poslednjih 20 godina Smallworld pomaže Netia-i da razvije mrežu, upravlja infrastrukturom i uvede najsavremenije usluge.

Grupa MTP

Ušteda vremena i smanjenje troškova integracijom sistema i izvora podataka

Saznajte kako je Grupa MTP postigla efikasan protok informacija između različitih odeljenja i korisnika koristeći platformu za podatke.

FME   |   Efikasna obrada podataka  |  Planiranje događaja

Zakažite sastanak kako biste ostvarili slične rezultate u svojoj kompaniji!