UPC Poljska – unapređena efikasnost upravljanja mrežom i procesom upravljanja prekidima

Saznajte kako GeoTask sistem koristi svoje napredne algoritme da podrži UPC Poljska u upravljanju nekoliko stotina tehničara za rad na terenu i poboljšanju operacija za održavanje mreže.

O projektu

UPC Poljska, kompanija za digitalne usluge sa preko 1 500 000 pretplatnika, želela je da unapredi svoj proces upravljanja tehničarima na terenu. Ovaj proces se odnosi na rad i održavanje mreže, kao i na rukovanje prekidima i kvarovima. UPC Poljska je odlučila da sarađuje sa Globemom i implementira GeoTask za upravljanje radom na terenu. Sistem je omogućio našem korisniku da značajno skrati vreme za izvršavanje zadatka. Takođe je poboljšao tok posla između UPC-a i tehničkih partnera koji su direktno odgovorni za mrežne operacije.

Sadržaj:

Industrija: Telekomunikacije
Država: Poljska
Rešenje / Usluga: GeoTask
Kategorija: Network Asset Management (Upravljanje mrežnim sredstvima)

UPC Poljska je jedan od vodećih provajdera inovativnih rešenja kablovske televizije, Interneta sa optičkim vlaknima, kao i mobilnih i fiksnih mreža za privatne i poslovne korisnike u Poljskoj.

Izazovi

UPC Poljska je započela saradnju sa novim tehničkim partnerom odgovornim za održavanje i upravljanje mrežom. Nakon ove promene, kompanija je tražila rešenje za unapređenje procesa puštanja u rad, izvođenja i računovodstvenih poslova vezanih za održavanje mreže, kao i rešavanje kvarova.

Rešenje

GeoTask je već implementiran u UPC Poljska kako bi se poboljšale korisničke operacije kao što su instaliranje i pokretanje usluga za nove korisnike, prebacivanje pretplata, rešavanje problema sa internet vezom, zakazivanje poseta tehničara, itd. Za ovaj projekat smo proširili GeoTask sa uslugom mrežnih operacija poboljšavajući održavanje mreže i operacije.

Na ovaj način, zaposleni u UPC Poljska koji rade i u poslovima sa klijentima i u mrežnim operacijama mogu da koriste jedan sistem da poboljšaju svoju efikasnost.

Sistem upravljanja uslugama na terenu, GeoTask, podržava mrežne operacije u UPC-u poboljšavajući zadatke održavanja mreže i upravljanje prekidima i kvarovima u objektima kao što su HUB, Headend, kao i HFC, xPON i ETH mreže.

Ranije je UPC upravljao ovom vrstom posla koristeći drugačiji sistem za upravljanje radnom snagom.

Implementacija GeoTask rešenja u oblasti Network Operations za održavanje mreže

Šta smo radili tokom ovog projekta?

  • Sproveli smo analizu poslovnog procesa i napravili studiju slučaja
  • Pripremili smo opise potrebnih funkcionalnosti
  • Implementirali smo GeoTask, sistem upravljanja uslugama na terenu:
  • dispečerska aplikacija koja sadrži npr.: planiranje i zakazivanje zadataka, praćenje rada u realnom vremenu, kreiranje sastanaka sa klijentima
  • mobilna aplikacija za ekipe na terenu koja sadrži npr.: kreiranje liste zadataka za tehničare na terenu i izveštavanje o radnom vremenu
  • Proširili smo rešenje sa Network backbone maintenance servisom i modulom za skladištenje koji se koristi za praćenje trajanja CPE (oprema za klijente) koji pripada tehničarima i klijentima, kao i uskladištenim u skladištima kompanije
  • Izvršili smo sistemske integracije
  • Održali smo radionice sa tehničkim partnerima UPC-a koji su direktno odgovorni za završetak mrežnih operacija

Zašto su UPC odlučili da sarađuju sa Globemom?

Kompanija UPC je već imala iskustva u radu sa Globemom. Kompanija koristi GeoTask i druga Globema rešenja kao što su Central Address System, Polish Database of Buildings (BOB) i Physical Network Invetory. Sledeći logičan korak bilo je proširenje sistema uslugama održavanja mreže.

Integracija sa gore navedenim sistemima omogućava kompaniji da upravlja tehničarima za rad na terenu i da blagovremeno reaguje na prekide ili druge neočekivane situacije. Takođe im pruža informacije o elementima mreže.

Prednosti korišćenja GeoTask-a

Centralni sistem za upravljanje svim zadacima obezbeđuje podatke o napretku rada na terenu širom zemlje. Informacije su pouzdane, bez obzira koji tehnički partner je odgovoran za svaki zadatak. Sistemski podaci se ažuriraju u realnom vremenu bez odlaganja.

Omogućena je implementacija GeoTask sistema za mrežne operacije:

Optimizacija radnog vremena tehničara

Automatizacija dodele zadataka

Poboljšanje efikasnosti rada na terenu

Implementacija sistema koji bi mogao da se integriše sa drugim postojećim sistemima u UPC…

Skraćeno vreme reagovanja na nove zadatke na samo nekoliko minuta

Značajno skraćeno vreme popravke kvara

Omogućeno je da se radovi na održavanju naruče tehničkim partnerima i lako izmire finansije

Budućnost naše saradnje

GeoTask se kontinuirano unapređuje novim funkcionalnostima. Pored toga, dodajemo novo rešenje, modul za vraćanje opreme. Ovaj modul podržava proces vraćanja uređaja od strane korisnika, počevši od izdavanja informacija o korisnicima koji šalju opremu u skladište UPC-a, preko prijema vraćenih uređaja (skeniranje i provera podataka o korisnicima), do testiranja tehničkih uslova.

Modul za vraćanje opreme takođe pomaže u prikupljanju podataka svaki put kada se uređaj vrati. Takvi podaci moraju biti sačuvani za potrebe izveštaja i omogućiti kompaniji da se uključi u paralelne procese, kao što je equipment recovery u slučaju kašnjenja povraćaja.

Zaključak

U saradnji sa UPC Poljska, implementirali smo rešenja za podršku i planiranje rada na terenu u vezi sa korisničkim uslugama:

Pročitajte studiju slučaja o UPC Poljska i GeoTask – Customer Operations

Godine 2006. Globema je implementirala još jedno rešenje u UPC Poljska – Smallworld Physical lnventory uključujući naše dodatke: Optical Network AtlasPhysical Route Manager i CATV Design. Od tada Globema održava sistem i pruža druge usluge vezane za Smallworld.

Naš prioritet je da blagovremeno reagujemo na prekide usluga. Rešenje koje isporučuje Globema omogućava nam da pošaljemo naše tehničare tamo gde su potrebni što je brže moguće. Sistem kontinuirano poboljšava našu efikasnost u rešavanju kvarova.
UPC Poljska

Otkrijte i druge priče o poslovnom uspehu

UPC

Centralni adresni sistem za UPC

Globema podržava UPC u upravljanju adresnim podacima, jer je njihov kvalitet ključ za efikasno upravljanje investicionim i poslovnim procesima u kompaniji.

Polenergia

Mrežni inventar podržava rast Polenergije zasnovan na M&A

Saznajte kako smo standardizovali upravljanje mrežom u jednom od najvećih distributera energije u Poljskoj i organizovali podatke iz 30 oblasti koje obuhvataju 11 hiljada korisnika.

Zakažite sastanak kako biste postigli slične rezultate u svojoj kompaniji!