Najbolja poslovna adresa

Centralni adresni sistem za UPC

O projektu

Globema podržava UPC u upravljanju adresnim podacima, jer je njihov kvalitet ključ za efikasno upravljanje investicionim i poslovnim procesima u kompaniji.

Sadržaj:

upc_logo_small
Industrija: Telekomunikacije
Država: Poljska
Proizvod / Usluga: Smallworld
Kategorija: Upravljanje mrežnim inventarom

UPC Poland je jedan od najvećih operatera digitalne kablovske televizije i jedan od najvećih Internet provajdera širokopojasne mreže u Poljskoj. Nudi VOIP telefoniju i mobilnu telefoniju za individualne i poslovne korisnike. UPC ulaže u buduće tehnologije i nudi najnapredniju gigabajtnu mrežu u Poljskoj.

Izazovi

Nedoslednost između informacija u bazama podataka i sistema koji ih koriste je velika borba za mnoge telekom operatere. To je ključno u slučaju procesa koji podržavaju investicije.

UPC je želeo da poboljša kvalitet ažuriranja i funkcionalne promene u ovoj oblasti. To je bilo od suštinskog značaja za efikasnu komunikaciju između svih investicionih timova.

Za IT sistem, adresa je više od broja zgrade koji se odnosi na naziv ulice ili poštanski broj. Kvalitet podataka o adresi takođe uključuje plan numeracije prostorija, podatke Nacionalnog registra teritorijalne jedinice zemlje (TERIT), geografske koordinate ili lokaciju katastarske parcele. Nedostatak ovih informacija rizikuje pogrešno planiranje.

Nepotpune informacije znače da određeni podaci nedostaju, kao što su vlasnik ili administrator imanja, planirana i postojeća mrežna infrastruktura ili znanje o konkurenciji. Nedostatak ovih podataka može dovesti do problema sa različitim ugovorima o korišćenju, netačnog tehničkog obima projekta, neodgovarajućih reklamnih kampanja ili odloženog procesa prodaje.

Rešenje

Iskoristili smo naše iskustvo kako bismo pomogli UPC Poljskoj da:

  • Kreiraju Centralni Adresni Sistem zasnovan na sistemu inventara telekomunikacionih mreža (GE Smallworld Physical Network Inventory – PNI) koji je implementiran u UPC-u pre više od 10 godina, kao i na novoj aplikaciji koju je kreirala Globema – BOB. BOB je Poljska baza podataka zgrada i koristi se za upravljanje adresama u investicionim procesima.
  • Učitaju podatke o referentnoj adresi, kao i da očiste i mapiraju podatke o adresiama za tri ključna sistema: CRM, PNI i BOB.

Zbog složenosti održavanja kvaliteta adresnih podataka i broja sistema koji koriste podatke, preporučili smo stvaranje pozicije administratora adresnih podataka (ADA – Address Data Administrator). Cilj administratora je da upravlja ažuriranjima adresnih podataka na osnovu centralnih adresnih sistema u svim sistemima operatera.

Kreiranje centralnog adresnog sistema

UPC Poljska godinama koristi sistem GE Smallworld Physical Network Inventory (PNI) koji nudi i podržava Globema. Sistem se koristi za prikupljanje podataka o topologiji mreže i telekomunikacionoj infrastrukturi.

Napravili smo novu aplikaciju, BOB (Poljska baza podataka zgrada) za zaposlene UPC uključene u proces ulaganja. Zajedno, BOB i PNI čine centralni adresni sistem koji omogućava pristup podacima o adresama i mogućnost njihovog uređivanja. Sistem sadrži oko 9 miliona podataka o zgradama širom Poljske. Kako to funkcioniše?

PNI obavlja napredne adresne operacije, kao što su podela i konsolidacija. Štaviše, šalje BOB korisne informacije o investicionom procesu, kao što je udaljenost od određene zgrade do najbližeg mrežnog objekta, itd.
BOB dozvoljava UPC-u da registruje nove adrese (koje se još ne pojavljuju u zvaničnim registrima) i koristi ih tokom upravljanja investicionim procesom. Koriste se za dodavanje atributa (kao što su status zgrade ili kontakt informacije vlasnika) određenim zgradama ili grupama zgrada i pretragu adresa zgrada prema njihovim atributima.

Još jedna korisna funkcija je vizualizacija izabranih adresa i njihovog statusa na Google mapama. Aplikaciju mogu da koriste podizvođači trećih strana, pošto je pristup aplikaciji kontrolisan mehanizmom na nivou jednog atributa.

Sortiranje i mapiranje adresnih podataka

Globema je napajala centralni adresni sistem podacima o referentnim adresama koje je UPC Poljska dobijala od kompanije DataWise i Nacionalnog registra teritorijalnog odeljenja zemlje (TERIT). Zatim smo sortirali i mapirali podatke o adresama za tri ključna sistema u UPC-u: CRM, PNI i BOB.

Tokom sortiranja i objedinjavanja adresnih podataka u CRM sistem, podaci su normalizovani i standardizovani kroz:

  • Standardizovanje prefiksa ulica, imena gradova i naziva ulica na osnovu rečnika svakog grada
  • Verifikacija i popunjavanje poštanskih brojeva
  • Opisivanje adresnih podataka sa identifikacionim podacima iz rečnika iz Centralne statističke službe Poljske
  • Označavanje duplikata

Koristili smo veštačku inteligenciju i mašinsko učenje u procesu normalizacije. Mehanizmi AI/ML su korišćeni zbog velikog obima adresnih podataka u CRM-u, nedostatka veze između adresa i podataka iz rečnika i potrebe za ponovnom izgradnjom strukture adresnih podataka.

Ovakav pristup smanjio je veličinu podataka potrebnih za ručnu verifikaciju i reviziju na 5%.

Prednosti za naše korisnike

Centralni adresni sistem obezbeđuje konzistentne podatke o referentnoj adresi. Sistem omogućava korisnicima da prikupljaju različite dodatne informacije vezane za podatke o adresama kao što su ugovori sa vlasnicima zgrada, datumi i rokovi procesa ulaganja, podaci o konkurenciji itd.

Prednosti koje je centralni adresni sistem doneo UPC Poljskoj:

Optimizacija radnog vremena zaposlenih

zahvaljujući automatizovanom prenosu podataka iz Centralnog adresnog sistema i BOB-a u CRM sistem tokom procesa ulaganja

Poboljšanje kvaliteta podataka o adresama

uvođenjem administratora adresnih podataka i relevantnih alata

Optimizacija pružanja usluga

sprovođenjem kontrole promena adresnih podataka od početka investicionog procesa

Dosledni izveštaji o preseku

zahvaljujući lakoći povezivanja podataka iz različitih sistema koristeći njihov odnos prema podacima o adresama. Pored toga, poboljšano je izveštavanje Kancelarije za elektronske komunikacije

Minimiziranje tereta održavanja adresnih podataka

implementacijom specijalnih alata za automatizovana ažuriranja

Efikasniji procesi investicionih projekata

zahvaljujući njihovom grupisanju, masovnom uređivanju parametara projekta i ograničavanju pogrešno unetih podataka

Zaključak

Održavanje kvaliteta i stabilnosti adresnih podataka ključ je procesa sticanja i realizacije investicija, ali i svih procesa koji se odnose na prodaju usluga ili održavanje mreže. Centralni adresni sistem je osnova za efikasno funkcionisanje svih OSS/BSS sistema.

Visok kvalitet adresne baze je ključ efikasne saradnje različitih specijalizovanih sistema i odeljenja u našoj kompaniji. Rešenje koje je isporučila Globema se proširilo i nastavlja da jača efikasnost naših investicionih i poslovnih procesa.
Dominika Pater, UPC Poland

Saznajte više na osnovu drugih studija slučaja

Netia

Dugogodišnji korisik Netwrok Inventory sistema – Smallworld u kompaniji Netia

Saznajte kako u poslednjih 20 godina Smallworld pomaže kompaniji Netia da razvije mrežu, upravlja infrastrukturom i uvede najsavremenije usluge.

Smallworld GIS  |  Upravljanje mrežnim inventarom  |  Telekomunikaciona industrija

Exatel

Kako je Exatel poboljšao upravljanje infrastrukturom svojih telekomunikacionih usluga od početka do kraja

Saznajte kako je Globema podržala Exatel u primeni rešenja Smallworld Network Inventory Solution da odgovori na izazove telekom operatera.

Smallworld GIS  |  Upravljanje mrežnim inventarom  |  Telekomunikaciona industrija

Zakažite sastanak kako biste ostvarili slične rezultate u Vašoj kompaniji!