Kako je Visoro Group automatizovala manuelne zadatke i otpremila podatke sa samo jednom skriptom?

Saznajte kako je Visoro Group koristila FME platformu da automatizuje i ubrza obradu i integraciju podataka za 750 puta.

O projektu

RENNS je Nacionalni elektronski registar nomenklature ulica u Rumuniji. Projekat RENNS ima za cilj da standardizuje nazive ulica i dodelu administrativnih brojeva i učini ih široko dostupnim. Pre pokretanja projekta, u Rumuniji je bilo slučajeva gde bi dve ulice u istom gradu imale isto ime ili bi se isti administrativni broj ponavljao u istoj ulici. Projekat RENNS je imao za cilj da ispravi greške koje postoje u adresnom sistemu u Rumuniji. Ovo je smanjilo vreme reagovanja nadležnih organa koji se bave vanrednim situacijama na različitim mestima, kao što su hitna pomoć, spasioci, vatrogasci i policija. Baza podataka projekta RENNS čuva sve informacije o putevima, administrativnim brojevima i dodatnim adresama. Kompanija koja je odgovorna za ažuriranje podataka o nazivima ulica i adresnim brojevima je Visoro Group. Kompanija je tražila rešenje koje bi im omogućilo da automatizuju prikupljanje podataka i transformaciju podataka u formate koje prihvata RENNS portal, kao i masovno ažuriranje baze podataka.

Sadržaj:

Industrija: AEC
Država: Rumunija
Proizvod / Usluga: FME
Kategorija: Efikasna obrada podataka

Sa preko 11 godina iskustva u Rumuniji, Visoro Group je kompanija koja nudi konsultantske usluge u javnim nabavkama, projektu RENNS (Nacionalni elektronski registar nomenklature ulica u Rumuniji), kao i u mnogim drugim oblastima.

Izazovi

Projekat RENNS (Nacionalni elektronski registar nomenklature ulica u Rumuniji) koriste različite javne jedinice i organi koji se bave hitnim slučajevima, kao što su hitna pomoć, spasioci, vatrogasci, policija. RENNS olakšava kompatibilnost, deljenje podataka na nacionalnom i evropskom nivou i daje pristup nomenklaturi ulica. Pristup bazi podataka RENNS i korišćenje podataka je olakšan putem Interneta. RENNS proizvod ima jedinstvenu, centralizovanu bazu podataka koja čuva sve sistemske podatke. Funkcionalni moduli koji grade RENNS rešenje su sakupljeni u web interfejsima.

Pretraživanje naziva ulica i brojeva adresa je javno dostupno preko web portala. Omogućava korisnicima da vide i koriste informacije o „Putevima“, „Adresnim brojevima“ i dodatnim podacima o adresama prikupljenim u sistemu. Osim što čuva istoriju administrativnih adresa, sistem takođe deli procedure i metode administracije i omogućava svojim korisnicima da provere i konsultuju nomenklaturu ulica. RENNS obezbeđuje jedinstvenu registraciju svake administrativne adrese i daje korisnicima jedinstveni adresni kod (AUC).

Jedinice lokalne javne uprave odgovorne su za ažuriranje elemenata nomenklature ulica i njihovo unošenje u RENNS sistem. Da bi registar bio ažuran, podatke treba uneti odmah, odmah nakon odobrenja ili promene naziva ulice. Uzimajući u obzir čitave gradove i okruge, ovo može biti naporan i dugotrajan proces. Postoje kompanije koje podržavaju lokalne vlasti u ovom procesu, a Visoro Group je jedna od njih.

U početku, Visoro Group je ručno sprovodila proces ažuriranja. Tada je kompanija odlučila da promeni pristup i obratila se Globemi, tražeći od Safe Software Silver partnera pomoć u optimizaciji i automatizaciji procesa. Podržali smo Visoro Global da obezbedi odgovarajuće rešenje koristeći FME, platformu za integraciju podataka koja je smanjila obim posla sa nedelja na minute.

Rešenje

Procesom ažuriranja podataka rukovode zaposleni naših klijenata, koji na terenu prikupljaju informacije (kao što su brojevi ulica i adresa) u ESRI Shapefile format i unose ih u RENNS sistem. Ranije je ovo moralo da se uradi ručno. Bio je to naporan i dugotrajan posao. U zavisnosti od broja adresa, to može trajati od nedelju do mesec dana. Stoga se ukazala potreba za skraćivanjem i automatizacijom procesa.

Podaci uskladišteni u RENNS-u imaju specifičnu strukturu XML datoteke. XML se često koristi u sistemima i web aplikacijama ovog tipa. Jedna od ključnih karakteristika FME je mogućnost konvertovanja podataka u XML prema datoj šemi. Tokom naše saradnje, Visoro Group nam je pružila strukturalni primer XML datoteke koju prihvata RENNS sistem, zatim je naš tim analizirao ulazne podatke (ESRI Shapefile datoteke prikupljene na terenu), mapirao atribute i kreirao FME skriptu što je rezultiralo ispravnim XML datotekama.

Pored Reader-a i Writer-a, morali smo da koristimo mnoge transformatore, kao što su:

  • DateTimeConverter – konvertovanje atributa koji sadrže datum u odgovarajući format
  • CoordinateExtractor – izdvajanje koordinatnih vrednosti (i za linije ulica i za tačke brojeva adresa) i njihovo dodavanje kao atributa. Zatim, koristeći transformator agregatora, uspeli smo da spojimo atribute kao što su brojevi gradova i ulica prema njihovom mestu u Reader-u.
  • Nakon što smo eliminisali sve nekorišćene, duplirane podatke, koristili smo XMLTemplater koji nam je omogućio da spojimo sve podatke o karakteristikama u XML šablonu koji je prihvatio RENNS.

Zahvaljujući skripti, dobijamo pravilno formatiranu XML datoteku koja omogućava Visoro Global da brzo učitava i ažurira podatke.

Zoom in to see the script

Prednosti

Pre implementacije FME-a, otpremanje podataka za jedan lokalitet bi zahtevao oko 25 sati manuelnog rada nekoliko zaposlenih. Koristeći FME skriptu, ista količina podataka se može učitati za 2 minuta – to je 750 puta brže! To znači manje korišćenih resursa, niže troškove i mogućnost rada na mnogim paralelnim lokalitetima.

Učitavanje podataka pomoću FME skripte takođe minimizira ljudske greške kao što su netačne vrednosti ili greške u kucanju koje se dešavaju prilikom ručnog unošenja podataka. Čak i male greške mogu dovesti do grešaka koje je potrebno ručno popraviti što stvara još više posla. Vreme utrošeno za uvođenje podataka smanjeno je sa dana/nedelja na sekunde/minute. Sada naš klijent može mnogo brže da isporuči tačne podatke koristeći manje resursa.

Uz pomoć FME rešenja, sada možemo da preskočimo manuelni proces učitavanja podataka u RENNS. Pošto smo FME rešenje implementirali u okviru kompanije, nadamo se da ćemo u budućnosti pokušati da automatizujemo nekoliko procesa kako bismo optimizovali vreme provedeno na obavljanju svakodnevnih zadataka.
Sallai Szilárd, Production Manager
Visoro Romania

FME rešenje koje smo isporučili kompaniji Visoro Group je potpuno skalabilno. Skripta (takva kakva jeste ili sa malim izmenama) može se lako koristiti za bilo koji grad/okrug/celu državu čiji nazivi gradova i adrese moraju biti uključeni u RENNS sistem.

Otkrijte više studija slučaja

Grupa MTP

Ušteda vremena i smanjenje troškova integracijom sistema i izvora podataka

Saznajte kako je Grupa MTP postigla efikasan protok informacija između različitih odeljenja i korisnika koristeći data platformu.

FME | Efikasna obrada podataka | Event Planning

Visimind

Automatizacija i optimizacija procesa kontrole prostornih podataka

Saznajte kako je FME platforma pomogla Visimindu u procesu prikupljanja i obrade velikih količina mrežnih podataka i kreiranju proizvoda visokog kvaliteta za Poljske električne mreže.

FME | Efikasna obrada podataka | GIS

Zakažite sastanak kako biste ostvarili slične rezultate u Vašoj kompaniji!