Rešenja za veštačku inteligenciju (AI) i mašinsko učenje (ML)

Iskoristite skriveni potencijal Vaših podataka i automatizujte jednolične poslovne procese pomoću AI/ML tehnologija

Da li tragate za rešenjem za efikasnu primenu veštačke inteligencije?

Veštačka inteligencija menja način na koji organizacije širom sveta funkcionišu, a potražnja za ovom tehnologijom svake godine raste i do 40%. AI može biti korisna ako imate mnogo podataka, ali ih ne možete iskoristiti za donošenje poslovnih odluka zbog visokih troškova i komplikovanog procesa analize. Ova tehnologija će Vam pomoći u rešavanju mnogih ponavljajućih i dugotrajnih zadataka koji se ne mogu zameniti klasičnim programima zasnovanim na algoritmima. Mnoge kompanije suočavaju se sa izazovom pronalaženja pravog tima sa tehničkim veštinama neophodnim za iskorišćavanje potencijala veštačke inteligencije i mašinskog učenja. Tada Globema dolazi da pomogne u implementaciji rešenja zasnovanih na AI/ML tehnologijama.

Područja primene

Potencijal veštačke inteligencije je neograničen i može se koristiti za rešavanje različitih poslovnih problema. Naš tim će identifikovati potrebe Vaše organizacije i pronaći najbolje rešenje iz različitih oblasti AI/ML.

Prepoznavanje slike

Ukoliko često analizirate vizuelne podatke, ovo rešenje se može koristiti za identifikaciju, analizu i klasifikaciju podataka sa slika ili video zapisa. Karakteristike uključuju klasifikaciju slika, otkrivanje objekata i čitanje teksta, takođe dostupne u mobilnim i offline verzijama.

Obrada prirodnog jezika

Ukoliko je Vaš cilj analizirati velike količine korisničkih podataka (uključujući mišljenja potrošača), poboljšati kvalitet korisničkog iskustva ili iskoristiti angažman i poslovne napore korisnika, ovo rešenje će biti idealno za Vas.

Mašinsko učenje (ML)

ML tehnologija odlična je u rešavanju složenih problema, prikuplja i analizira nestrukturirane podatke i pretvara ih u vredne prikaze koji poboljšavaju efikasnost i profitabilnost Vaše kompanije.

Analiza dokumenata

AI omogućava kategorizaciju podataka na osnovu sadržaja dokumenta. Ovo rešenje se takođe koristi za pretraživanje dokumenata po ključnim atributima, kao što su datumi ili lokacije (adrese, brojevi paketa). Druge funkcionalnosti traže, identifikuju i definišu položaj određenih objekata u dokumentu. AI takođe može analizirati tabele mernih tačaka (čak i ako su lošeg kvaliteta) da bi izvukle koordinate. U slučaju dijagrama ili mapa, ovo rešenje može automatski detektovati tekst, olakšavajući unos i proveru podataka kao što su nazivi stanica i konektora, parametri sekcija ili nivoi i veličine napona.

Prepoznavanje govora i unos glasovnih podataka

Tehnologija prepoznavanja govora može kreirati napredne “chatbotove” i “glasovne asistente”. Naša rešenja su zasnovana na Google uslugama i koriste se različitim jezicima. Nakon što unesete glasovnu komandu, dobićete odgovor iz odgovarajuće baze podataka. Primer unosa glasovnih podataka bilo bi popunjavanje digitalnog obrasca govorom. Ova tehnologija prepoznaje sinonime i merne jedinice, kao i različite ključne reči koje govori korisnik. Aplikacije se mogu aktivirati pomoću reči za buđenje, podržavajući glasovne komande bez upotrebe ruku.

Prediktivno modeliranje i predviđanje

Ovo rešenje analizira velike količine podataka, pretvarajući ih u korisna predviđanja koja se mogu koristiti za optimizaciju poslovanja. Primer bi bilo predviđanje zasnovano na vremenskim podacima koji se koriste za predviđanje kvara uređaja, proizvodnju energije iz obnovljivih izvora ili potražnju za energijom ili drugim robama.

Naš proces razvoja veštačke inteligencije za unapređenje poslovanja

Postoje dve faze implementacije projekta. Počinjemo sa verifikacijom poslovne hipoteze kroz analizu podataka kako bismo pripremili izveštaj o opravdanosti poslovanja za implementaciju proizvodnje. Na osnovu ovih rezultata, možete doneti ispravnu odluku pre nego što nastavite sa drugom fazom.

Collecting data from images

Prva faza: provera poslovne hipoteze

1

Početak

→ Definisanje poslovnih hipoteza za verifikaciju
→ Rasprava o rasponu podataka
→ Rasprava o semantici podataka i poslovnom kontekstu
→ Utvrđivanje pravaca i metoda za analizu podataka
2

Analiza podataka

→ Početni podaci i analiza zavisnosti
→ Izrada prototipskih modela
→ Testiranje modela
→ Utvrđivanje potencijala podataka
3

Zaključak

→ Izveštaj o rezultatima analize podataka
→ Preporuke za buduće prikupljanje podataka
→ Rasprava o opravdanosti poslovanja i početnoj odluci o pokretanju faze implementacije plana proizvodnje
→ Početni projekat i ponuda implementacije proizvodnje

Druga faza: implementacija proizvodnje

1

Arhitektonski projekat

→ Korišćenje AI/ML komercijalnih usluga
→ Komponentna struktura rešenja
→ Tehnologija implementacije: Docker/Kubernetes
→ Proizvodno okruženje: Cloud, korisnička infrastruktura, hibridna infrastruktura
2

Izgradnja AI/ML rešenja

→ Prikupljanje podataka o učenju i testiranju
→ Kreiranje AI/ML modela
→ Testiranje i podešavanje modela
→ Ispitivanja performansi i prihvatljivosti
3

Pokretanje proizvodnje

→ Integracije i promene u poslovnim procesima
→ Radionice
→ Implementacija proizvodnje
→ Praćenje rezultata i periodična optimizacija modela AI/ML
globiq voice assistant

Globemine specijalizacije

Predviđanja zasnovana na vremenskim prognozama

predviđanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, potrošnje energije, protoka energije u čvorovima mreže i drugih okolnosti koje zavise od vremenskih uslova

Inteligentna obrada dokumenata

kategorizacija dokumenata, izdvajanje/indeksacija, čitanje dijagrama, izdvajanje atributa i geolokacija

Geoprostorne analize sa više izvora i usluge zasnovane na lokaciji

sa sintetičkom isporukom upravljačkih podataka

Metode i alati za prikupljanje glasovnih podataka

poput “glasovnog asistenta” i prikupljanja podataka sa slika (fotografija, video zapisa)

Rešenja za inteligentne mreže

simulacija, predviđanje i optimizacija rada mreže

Prepoznavanje objekata na slikama i video zapisima

uključujući satelitske/vazdušne snimke

Prediktivno održavanje

pronalaženje uređaja za pregled i zamenu na osnovu istorijskih podataka o merenjima i greškama

Planiranje optimalnih ruta

s obzirom na vreme vožnje, uštedu gasa ili električne energije, nalog za istovar itd.

Šta dobijate?

Brza verifikacija istorijskih podataka o poslovnoj vrednosti, preporuke o budućem prikupljanju podataka za izgradnju efikasnih modela veštačke inteligencije i poslovna opravdanost za implementaciju ciljnih rešenja veštačke inteligencije/mašinskog učenja.

Poboljšane performanse poslovnih procesa primenom rešenja modela AI/ML koja štede vreme i finansijska sredstva, smanjuju rizike i poboljšavaju kvalitet Vaših usluga.

Koje su prednosti saradnje sa nama?

Imamo status Centra za istraživanje i razvoj koji je odobrilo Ministarstvo razvoja, a naš tim se sastoji od analitičara, naučnika i IT stručnjaka.

Upoznajte naše projekte istraživanja i razvoja koristeći AI/ML:

  • PROGO – predviđanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije zasnovano na lokaciji, uključujući uticaj proizvodnje na mrežne čvorove
  • SORAL – sistem za praćenje stanja i procenu rizika otkaza kablovskih vodova MV na osnovu dijagnostičkih ispitivanja u vanmrežnom okruženju
  • ESRS – inteligentni sistem za rekonfiguraciju LV mreže u hitnom i redovnom stanju. Uključuje sistem za inženjersku servisnu podršku
  • ElGrid 2020 – alat koji je (R)evolucija za predviđanje i optimizaciju energetskih i distributivnih mreža
4RES screen

Naši bliski saradnici su Interdisciplinarni centar za matematičko i računarsko modeliranje na Univerzitetu u Varšavi, Varšavski tehnološki univerzitet i Lodz Tehnološki univerzitet.

LocDoc screen
Naša rešenja zasnovana na AI/ML tehnologijama:

  • 4RES – usluga za automatizovane prognoze proizvodnje obnovljive energije za trgovinu energijom na veliko i kontrolu uticaja proizvodnje na električnu mrežu
  • Low-voltage Topology – Topologija niskog napona-mobilna aplikacija za inventar niskonaponskih mreža pomoću prepoznavanja glasa i slike
  • LocDoc – baza prostornih dokumenata zasnovana na automatizovanoj kategorizaciji tehničke dokumentacije

Preporučuju nas

Koristite profesionalne usluge za primenu rešenja za veštačku inteligenciju i mašinsko učenje

1. Prijavite se za prezentaciju i početnu radionicu

Diskusija o poslovnoj ideji, inicijalni pregled izvora podataka, analiza isplativosti poslovanja.

2. Zatražite izveštaj o analizi isplativosti poslovanja

Analiza podataka, početni modeli i priprema izveštaja o isplativosti poslovanja.

3. Potpišite ugovor za određenu implementaciju

Lansiranje sistema u proizvodnji, periodični pregledi i optimizacija modela.